Pengar att söka till internetutveckling

De som har goda idéer till utveckling av internet i Sverige kan ha pengar att hämta ur Internetfonden.

För femte året i rad har Stiftelsen för Internetinfrastruktur, .SE, avsatt medel i Internetfonden för icke-kommersiella projekt med syfte att utveckla internet i Sverige. För 2009 finns 2,5 miljoner kronor att söka och ansökningstiden är fram till den 1 mars 2009.

Projekten ska som sagt vara icke-kommersiella och leva upp till vissa kriterier, bland annat omfattning, resultat, användarnytta och spridning. Stiftelsen beviljar projekt från såväl väletablerade institutioner som enskilda entusiaster.

Ett hundratal projekt har Internetfonden hjälpt till att finansiera under åren och under 2008 har man stött allt från utveckling av nya program och protokoll till en kunskapsportal kring energieffektivitet inom pappersindustrin, en undersökning av synskadades webbanvändning och ett seminarium för att locka fler akademiker att bidra till svenska Wikipedia.

Av: Mats Andersson

redaktionen

Om redaktionen

Datormagazin riktar sig till avancerade och intresserade datoranvändare och är även det enda magasinet i Sverige som har en fast sektion för bevakning av Linuxområdet men vi skriver om alla operativsystem.

Kommentera

*

Liknande artiklar