Mer digital kompetens i skolan

Det ska bli mer programmering och förståelse för digitala system i skolan, enligt ett nytt regeringsbeslut.

Regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan med syfte att stärka elevernas digitala kompetens.

Programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, eleverna ska bli stärkta i sin källkritiska förmåga och kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik.

De ska också kunna arbeta med digitala texter, medier och verktyg, använda och förstå digitala system och tjänster och utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle.

– Alla elever ska få med sig kunskaper att förstå och kunna påverka världen. Det får inte vara beroende av vilken skola du går på eller vilken lärare du har. Men avsaknaden av ett samlat nationellt ansvar för digitaliseringen av skolan har gjort att skolan vidgat digitala klyftor i stället för att sluta dem, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

 

 

Anders Reuterswärd

Om Anders Reuterswärd

Anders har skrivit för Datormagazin sedan 1988. När tidningen lades ned blev det i stället High Score och därefter PC Hemma. Så småningom tillkom tidningen PC+, som efter några år slogs ihop med PC Extra och blev Datormagazin igen - cirkeln sluten. Anders är på flera sätt tidningens äldsta medarbetare och har försörjt sig på heltid som frilansare i över 20 år.

Kommentera

*

Liknande artiklar