Datainspektionen GDPR

Datainspektionen har startat ett antal granskningsprojekt för att utreda effekterna av GDPR och vägleda dem som påverkas.

Datainspektionen har inlett flera större granskningar av olika delar av den färska dataskyddsförordningen, GDPR. Bland annat vad gäller samtycke som rättslig grund för att samla in och behandla personuppgifter. Syftet är bland annat att skapa vägledning gällande de nya reglerna och ett av projekten fokuserar på samtycke som rättslig grund för att samla in och använda personuppgifter.

– Samtycke är speciellt eftersom det måste lämnas frivilligt och det inte får finnas för stor ojämlikhet mellan den registrerade personen och den personuppgiftsansvarige, säger Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

– Samtycken ska också kunna återkallas, vilket ställer stora krav på verksamhetsutövarna att ha strukturer och rutiner för detta. Vi har sett att samtycken ibland samlas in trots att behandlingen kan motiveras på annan grund. Här behövs vägledning, säger hon.

Ett annat projekt ska klargöra gränsdragningen mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde.

 

 

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här