Browsing: Programtips

Ett verktyg för att säkerhetskopiera dina viktigaste filer. Notera att det kan kopiera till molnet, om du anförtror inloggningsinformationen. I övrigt finns grundläggande funktionalitet.

Innehållet i Waze uppdateras av användarna som kan rapportera både trafikstockningar, vägarbeten, olyckor och fartkameror.