Digidelcenter ger kommuninnevånare ökad digital kompetens.

Kommuner får stöd av Internetstiftelsen och staten för att stärka den digitala kompetensen hos behövande invånare.

15 kommuner spridda över hela landet får stöd från Internetstiftelsen och regeringen för att öppna Digidelcenter – fysiska platser dit kommuninvånarna kan vända sig för att stärka sin digitala kompetens och få hjälp med digitala tjänster och teknik.

Allt fler kontakter med både myndigheter och företag förväntas skötas digitalt. Samtidigt finns det en halv miljon svenskar som inte använder internet alls och ytterligare 600 000 som är sällananvändare.

På de nya Digidelcentren kommer just de här grupperna kunna få hjälp och stöd med digitala tjänster och färdigheter.

 

 

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här