Denna artikel är en annons från IG Trading

Foto: Unsplash

Sverige har blivit en världsledande hubb inom fintech, eller finansteknologi. Arbetet påbörjades redan på 90-talet då regeringen började att investera stort i finansteknologi och införde skattelättnader så att varje hushåll kunde köpa en hemdator. 2016, närmare 20 år senare, utsågs Stockholm till ”Europas näst största fintech-stad” efter London.

Antalet företag som har kommit fram från Stockholm och andra svenska städer är omfattande. Sverige har flest investeringar i fintechbolag per capita i Europa. Företag som Klarna, Trustly och iZettle har tagit stora kliv internationellt och det förstnämnda räknas som ett av landets snabbast växande företag. Klarna utsågs redan 2017 som Europas största fintechbolag och är i dagsläget en stark utmanare till det traditionella bankväsendet. Andra bolag har följt i deras fotspår och tidigare anställda har brutit sig loss för att skapa vad som kallas för sektorns andra och tredje generationens fintechföretag.

En variation av framgångsrika företag

Fintech består inte enbart av teknik som möjliggör för smidigare betaltjänster. Sektorn är mycket bredare och involverar även försäkringar, finansiering och investering. Nuförtiden sker trading och bankhantering enbart digitalt och de flesta storbanker, som Nordea och Handelsbanken, har ökat möjligheterna att sköta vanliga bankärenden i mobilen. IG Markets har utvecklat innovativa plattformar och applikationer där investerare kan handla optioner och CFD-kontrakt från mobila och stationära enheter. Plattformarna täcker över 16 000 marknader för index, valuta och råvaror varpå användare notifieras direk när marknaden förändras.

(Källa: Unsplash)

För att stimulera marknaden för svenska fintechbolag startades branschföreningen Swedish Financial Technology Association (SweFinTech) 2017. Den består av över 50 bolag inom sektorn. Deras mål är att skapa bättre förutsättningar för svenska bolag och främja investeringsmiljön för att fortsätta stärka Sveriges position. Organisationen menar att sektorn i dagsläget kan delas in i två delar. Den ena delen består av bolag som vill nå ut med sina tjänster och omfamna marknaden medan den andra formar de regulatoriska delarna. Fintech har länge omgetts av flertalet krångliga och otydliga regelverk och man arbetar för att skapa tydligare och säkrare riktlinjer.

Nya initiativ för kvinnor

Det finns rum för utveckling inom svensk fintech. Enligt en rapport från Handelshögskolan i Stockholm är endast 38 procent av de anställda inom sektorn kvinnor. Den siffran är ännu lägre ute i Europa. Det har setts en tydlig ökning av kvinnor som både vill arbeta med och är intresserade av finansinstrument och teknologi. För att främja ökningen och öppna fler dörrar för kvinnor har SweFinTech startat initiativ som Women in fintech.

Instantor är ett företag som har vidareutvecklat konceptet. Raiha Buchanan, marknadschef på företaget menar att jämlikheten måste prioriteras för att finansindustrin ska fortsätta att växa.

Initiativet består i dag av ett trettiotal kvinnor från olika delar av världen, bland annat Nya Zeeland och Argentina, och målet är att skapa en jämställd miljö och hjälpa kvinnor att förverkliga sina ambitioner.

(Källa: Unsplash)

Framtiden för svensk fintech ser lovande ut med fler investeringsmöjligheter och en öppnare miljö. Steg för en mer jämställd marknad vidtas och svensk innovation och kunskap efterfrågas utomlands. Marknadsexperter tror nu att ett naturligt steg kan bli att skapa utbildningscentrum för att sprida kunskapen om fintech och dess nya regelverk utanför landet, och därmed ytterligare stärka sin position.


Denna artikel är en annons från IG Trading