Kategori: Puresync

Puresync är ett flexibelt synkroniseringsprogram som kan användas till mycket, bland annat säkerhetskopiering. Det funkar till de flesta Windows-versioner.