Kodak har utvecklat arkivbeständiga CD-skivor som man hävdar ska kunna bevara den lagrade informationen intakt i upp till 200 år.

Samma teknik för arkivbeständighet som Kodak använder för CD-skivorna, har man applicerat på DVD-skivor. Men för DVD kan man inte utlova längre beständighet än upp till 100 år.

Tidigare arkivbeständiga CD- och DVD-media har haft lager av guld som ska skydda data. Nackdelen med guldlagret är att skrivhastigheterna blir låga. Därför har Kodak utvecklat ett nytt skyddande lager som tillåter högre skrivhastigheter än guldlagret tillåter. Guldfärgen pryder dock även Kodaks nya arkivbeständiga skivor.

Fem olika produkter baserade på den nya tekniken har Kodak introducerat. CD-R och DVD-R erbjuds i versioner med och utan möjlighet att trycka text och bilder på etikettsidorna. Dessutom har man introducerat en DVD-skiva för professionell användning och som man kallar Digital Master Disk. Den sistnämnda produkten är i första hand tänkt att användas för lagring av ljud och video.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här