Drygt 257 miljoner nya persondatorer kommer att säljas på världsmarknaden i år och det är en ökning med 11,1 procent från 2006. Men det är inte tack vare Microsofts lansering av Windows Vista som försäljningen ökar.

Det är analysgiganten Gartner som hare gjort en prognos för den totala persondatorförsäljningen under året. Enligt Gartner har Windows Vista-lanseringen i januari inte haft den positiva effekt på försäljningen av nya datorer, som många hade hoppats på. Windows Vista har haft en mycket begränsad påverkan på efterfrågan och utbytesfrekvensen för persondatorer, skriver analysföretaget.

I stället är det på de växande marknaderna med nya datoranvändare som tillverkarna får avsättning för sina produkter. Runt 55 procent av alla nya persondatorer som säljs på de växande marknaderna, hamnar i händerna på helt nya datoranvändare.

Gartner räknar med att de nya, växande marknaderna kommer att svälja 25 procent av det totala antalet levererade persondatorer i år och även under 2008.

På de redan etablerade marknaderna är det försäljningen av bärbara datorer, och då främst på konsumentmarknaden, som kommer att representera den största ökningen. Företagskunderna förefaller vara nöjda med de persondatorer de redan har och visar inget större intresse för att förnya sina maskinparker.

Om Windows Vista ska få någon som helst positiv inverkan på persondatorförsäljningen, måste Microsofts marknadsföring bli mycket mer aggressiv än den är nu, hävdar Gartner.

Datormagazin riktar sig till avancerade och intresserade datoranvändare och är även det enda magasinet i Sverige som har en fast sektion för bevakning av Linuxområdet men vi skriver om alla operativsystem.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här