Bredbandsbolaget True Mobile Broadbands trådlösa nätverk i fyra småländska kommuner släcktes ned den 2 juli. Bolaget försattes i konkurs i slutet av maj och konkursförvaltaren har inte lyckats rekonstruera bolaget.

True Mobile Broadband, TMB, åtog sig uppdraget att med statliga, kommunala och egna medel bygga ut ett trådlöst bredbandsnät till landsbygden i Alvesta, Tingsryd, Växjö och Älmhult kommun. Trots att nätet tekniskt sett har fungerat mycket bra har tecknandet av abonnemang inte alls motsvarat den mängd intresseanmälningar som tidigare inkom till kommunen, skriver Växjö kommun på sin webbplats.

Växjö kommun ser det som orealistiskt att finansiera det antal återstående abonnenter som erfordras för att nätet ska bli lönsamt. Den uppfattningen verkar även övriga berörda kommuner dela.

Tidigare TMB-abonnenter har riktat och riktar skarp kritik mot de berörda kommunerna, som man menar inte tar sitt ansvar att driva bredbandsnätet, som man har rekommenderat kommuninvånarna att ansluta sig till, vidare.

Efter nedsläckningen hänvisar kommunen dem som har haft tillgång till TMB:s nät och de boende på landsbygden som vill ha tillgång till bredband, till de andra bredbandsaktörer som bygger eller har byggt trådlösa nät i kommunen.

Växjö kommun förslår alternativen NMT-, 3G- och GSM Edge-nät.

Datormagazin riktar sig till avancerade och intresserade datoranvändare och är även det enda magasinet i Sverige som har en fast sektion för bevakning av Linuxområdet men vi skriver om alla operativsystem.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här