Många av Sveriges småföretagare upplever att de begränsas i sitt företagande av dåligt bredband.

15 procent av alla småföretagare i Sverige upplever att deras internetuppkoppling inte är tillräcklig, enligt en undersökning utförd av Visma. Undersökningen genomfördes via e-post mellan den 8 och 14 september 2016 och 1 100 företagare svarade på frågorna.

Omkring var sjätte småföretagare, 15 procent, säger att en bättre bredbandsuppkoppling skulle hjälpa dem att utveckla sitt företag. Samtidigt uppger nära hälften av landets småföretagare, 45 procent, att de i dag inte har möjlighet att skaffa en snabbare uppkoppling.

Regeringens nationella bredbandsmål slår fast att 90 procent av landets hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med en hastighet på 100 megabit per sekund senast år 2020. Fortfarande har 30 procent av svenskarna inte tillgång till så snabb uppkoppling. I glesbygden saknar åtta av tio hushåll bredband med den kapaciteten, enligt en kartläggning som Svenska Stadsnätsföreningen gjorde nyligen.

 

 

 

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här