Driftstopp överträffar cyberhot som den största IT-utmaningen enligt en ny rapport.

65 procent av europeiska företag har någon gång råkat ut för en kritisk IT-incident som lett till försämrat förtroende och finansiella förluster. Ett genomsnittligt europeiskt företag drabbas av tre kritiska IT-incidenter per månad – alltså 36 incidenter per år – där varje incident i snitt kostar över en miljon kronor.

Detta framgår av rapporten ”Masters of Machines III – Mitigating the impact of critical IT events”, som har tagits fram av undersöknings-företaget Quocirca på uppdrag av Splunk, leverantör av en mjukvaruplattform för operationell analys i realtid. Quocirca har undersökt 380 företag i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Sverige och Nederländerna.

Rapporten visar också att nedtid har konkurrerat ut säkerhet som den största utmaningen inom europeisk IT-styrning. För första gången någonsin har driftstörningar och avbrott ersatt säkerhet på listans förstaplats. Vidare framkommer att oron över driftstörningar drivs på av ökande IT komplexitet och växande IT-beroende. Den oftast förekommande IT-miljön är en blandning av lokala servrar (används av 94 procent av de svarande för primär eller sekundär distribution), molntjänster (86 procent) och en tredjepartstjänst med såväl molntjänster som fysiska servrar (80 procent).

Den genomsnittliga mängden IT-personal som behövs för att hantera en IT-incident är 18 personer. Undersökningen drar slutsatsen att kostnaden per anställd som ingår i responsteamet kan minskas med 25 procent per incident om man använder sig av effektiv operationell analys i realtid för att lösa IT-incidenter.

 

 

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här