Linuxdistributionen Manjaro har vuxit från ett hobbyprojekt till att bli basen för flera intressanta projekt. Nu ombildas det hela till att bli drivas som företag för att kunna stötta framtida utveckling och expansion.

Efter att linuxdistributionen Manjaro, som baseras på linuxdistributionen Arch, startades år 2011 har vuxit har teamet bakom projektet kommit fram till att de inte längre kan driva det som ett hobbyprojekt. Målet är enligt Philip Müller, en av huvudutvecklarna i projektet, att kunna säkerställa att vidare utveckling som kräver mer tid och resurser än vad en vanlig hobby medger ska kunna ske.

Därför kommer ett företag nu att startas. Det får namnet Manjaro Gmbh & Co, och kommer i praktiken drivas ennligt en tysk bolagsform med ett begränsat ansvar och som enklast kan beskrivas som ett mellanting mellan ett handelsbolag och ett aktiebolag. Ett tyskt it-bolag vid namn Blue systems som arbetar med öppen källkod kommer också arbeta som rådgivare till Manjaros nya bolag.

Manjaro-projektet kommer också överföra alla monetära donationer som tidigare skänkts till Manjaro-projeket till två andra enheter, Communitybridge och Opencollective, där de som skänkt pengar på ett transparent sätt kunna se vad pengarna används till.

Detta gör också att utvecklarna bakom Manjaro nu kan ta emot donationer och andra former av intäkter för att arrangera konferenser eller resa till andras dito samt att kunna betala för hårdvara och kostnader för drift av projektets it-system. Genom att Manjaro kommer drivas som ett kommersiellt företag kan projektet också engagera sig vad de kallar ”kommersiella möjligheter”, vilket i praktiken exempelvis brukar betyda försäljning av support och specialanpassade lösningar för företagskunder.

När allt är på plats kommer två av huvudutvecklarna i Manjaro-projektet, Philip Müller och Bernhard Landauer, kunna arbeta på heltid med projektet och om allt går väl också anställa fler personer i framtiden. Manjaro-projektet är noga med att påpeka att de kommer fortsätta arbeta som förut med externa utvecklare och öppen källkod.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här