Browsing: TCL

Med integrerad UV-C-sterilisering och låg ljudnivå ska TCL Sweeva 6500 locka användare. Båda är trevliga egenskaper men appen är allt för instabil.