Kategori: Nyheter

För att göra sina mjukvaror tillgängliga för mindre bemedlade datoranvändare i utvecklingsländer har Microsoft introducerat ett prenumerationssystem. I Sydafrika erbjuds…

OECD har kartlagt bredbandsmarknaden i medlemsländerna och konstaterar bland annat att Sverige har de lägsta priserna på bredbandsabonnemang. Enligt OECD…

Arbetade du med datorer och deras föregångare mellan 1950 och 1980? I så fall är Tekniska museet mycket intresserat av…