Författare: Karl Emil Nikka

Författare/föreläsare vid Nikka Systems