artificiell intelligens

Ny T-Switch gör det möjligt för organisationer att distribuera AI på ett säkert sätt och i överensstämmelse med GDPR.

Enligt en ny undersökning från Pegasystems, ett amerikanskt företag som sysslar med mjukvara för CRM (customer relationship management) och BPM (business process management), ser en tredjedel (31 procent) av svenska chefer en stor utmaning i att bristande transparens i användning av artificiell intelligens kan skapa osäkerhet hos kunder.

Från och med maj 2018, när GDPR införs i EU, kommer bristande transparens vid AI-användning dessutom att kunna innebära rent legala risker.

Pegasystems nya lösning T-Switch (T för Transparency) ger företag möjlighet att ställa in, på en skala mellan 1-5, hur transparent en viss AI-lösning ska arbeta.

 

 

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här