Kategori: artificiell intelligens

Enligt en ny undersökning från Pegasystems, ser en tredjedel (31 procent) av svenska chefer en stor utmaning i att bristande transparens i användning av artificiell intelligens kan skapa osäkerhet hos kunder.