Cirkeln sluts när Nvidia använder grafikkretsar för AI, och AI för att skapa grafikkretsar.

Att Nvidia använder grafikkretsar för att arbeta med artificiell intelligens är ingen nyhet, men de gör även tvärtom och låter AI utveckla nya och bättre grafikkretsar.

Enligt Nvidias forskningschef Bill Dally har man identifierat fyra områden där artificiell intelligens utnyttjas för att förbättra och samtidigt snabba upp designprocessen för nya grafikkretsar. Bland annat handlar det om att kunna förutsäga och kartlägga spänningsfall, samt designprocessen att krympa en befintlig kretsdesign när man ska utveckla en mindre tillverkningsnod.

Genom att integrera olika varianter av maskininlärning eller och artificiell intelligens i verktyg och programvara som redan används har man kunnat automatisera processer. Det innebär till exempel att det frigörs tid och resurser som forskarna kan använda till annat som inte AI kan hantera (ännu). Dessutom snabbas arbetet upp, och beräkningar som tidigare kunde ta flera timmar kan nu genomföras drygt 20 minuter.


Uppskattar du vårt arbete?
Donera gärna en slant till redaktionen.

Donera till Datormagazin

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här