Vi går in på andra dagen av Microsofts Ignite- och Envision-konferens. En av nyheterna är det nya unifierade funktionen för att märka och kategorisera känsliga data över Office 365 och Azure Information Protection samtidigt.

Lösningen ovan är en del av Compliance Manager. Den har även integrerade mallar för riskbedömning vilka tillsammans ska hjälpa företag att stärka sitt dataskydd.

Vidare lyfte Brad Anderson, corporate vice president vid Enterprise Client & Mobility, fram det fördjupade samarbetet inom det som kallas Cybersecurity Tech Accord. Detta är ett samarbete som har till uppgift att samla tekniksektorn för att skydda kunder från alla former av cyberattacker. I skrivande stund har Cybersecurity Tech Accord samlat över 60 globala företag. Fler ansluter sig fortlöpande. Samarbetet genomförs utan tankar på vinst eller direkt avkastning.

AI för humanitära insatser

I juli 2017 startade Microsoft AI for Good initiative, där 115 miljoner dollar ska avsättas för att hjälpa personer, företag eller organisationer att utveckla AI-teknik (artificiell intelligens) som kan bidra till att lösa globala utmaningar. Under Ignite togs nästa steg i satsningen, när AI for Humanitarian Action lanserades. Det handlar om ett femårsprogram där Microsoft avsätter 40 miljoner.

Techaccord
Tack vare gemensamt, icke vinstdrivande, arbete under Tech Accord vill över 60 globala företag minska hotbilderna från cyberbrottslingar. Här är några av företagen.

Under perioden kommer Microsoft att samarbeta med icke-statliga organisationer för att utnyttja resurserna så effektivt som möjligt.

– Vi började använda AI för att hitta lösningar för miljön, sedan breddade vi denna med att hitta AI-baserade lösningar för funktionshindrade av olika slag och nu kommer den tredje vågen när vi lanserar AI för mänskligheten med ett fokus på lösningar som rör katastrofer, flyktingar och barn med mera, säger Satya Nadella.

Human Rights AI
Microsofts CEO, Satya Nadella, pratade om att den tredje vågen av AI kommer att fokusera på att hjälpa människor i nöd på olika sätt.

Nytändning för Cortana?

När Cortana, Microsofts digitala assistent, lanserades trodde vi att lösningen skulle revolutionera vårt sätt att jobba och interagera med våra datorer. Men av olika anledningar blev detta inte fallet, och i Sverige väntar vi fortfarande på lokalt stöd för assistenten. Det har till och med gått så långt att flera rykten pratat om att Cortana kommer att avvecklas helt.

Javier Soltero Cortana
Javier Soltero, Microsofts corporate vice president ansvarar för Cortana från sitt kontor i San Francisco, USA.

Men så kommer vi till dagens lansering av vad som heter Cortana Skills Kit for Enterprise. Detta är en utvecklingslösning som gör det möjligt för företag att bygga egna anpassningar och träna Cortana efter önskemål och behov. Ungefär på samma sätt som IPSoft hanterar den digitala assistenten Amelia (som du kan läsa om i Datormagazin nr 10, 2018).

Genom att kombinera Microsoft Bot-ramverk med Azure Cognitive Services Language Understanding ska företag kunna lära och anpassa Cortana för en ökad produktivitet och effektivitet.

I dagsläget är lösningen i en testfas med utvalda kunder. Om allt fortlöper som planerat kommer utvecklare och företag att kunna be om en inbjudan, innan det så småningom bli en mer publik lösning.

Vad som däremot lanserades publikt redan nu är senaste uppdateringen av Microsoft Bot Framework SDK som nu är uppe i version 4. Detta SDK ger utvecklare verktyg för att bygga och knyta samman olika ”botar” genom att använda C#, Java, Python och JavaScript. Bland nyheterna uppmärksammas framför allt det utökade ekosystemet av olika pluginlösningar, samt en mer modulär och bred arkitektur.

Azure får nya ML funktioner

Azures maskinlärning hjälper utvecklare att träna sina AI-modeller snabbare för att i nästa fas enkelt distribuera lösningarna till molnet eller olika Edge-enheter. Bland de mest intressanta nyheterna ser vi en automatiserad del inom ML-tekniken som identifierar de mest effektiva algoritmerna och optimerar varje modells prestanda. Till detta får vi även flera nya hårdvaruaccelererade modeller för FPGA:s och en ny Python SDK. Den sistnämnda gör det möjligt att använda Microsofts Azure ML-tjänster från exempelvis bärbara datorer.

Human Parity Text to Speech, en lösning som ska göra att våra enheter får en mer naturlig röst

Även Azure Cognitive Services har fått en uppdatering i form av en ny tal-tjänst. Det unika i denna modell är att den kombinerar flera tidigare separata lösningar som ska erbjuda förbättrade modeller för röstigenkänning, talöversättning och möjligheten för kunder att skapa en egen, unik, röst. Till detta presenterades även en förhandsversion av Human Parity Text to Speech, en lösning som ska göra att våra enheter får en mer naturlig röst.

Fördjupade AI-funktioner i Microsoft 365

Även Microsofts kärnprodukter får flera nya funktioner. Bland dessa märks nya Microsoft Search som utökar den normala sökfunktionen till att omfatta hela din organisations nätverk. Bland annat Windows, Office.com, Office-program, SharePoint, OneDrive och tredjepartsekosystem. Den AI-baserade ”insiktsdrivna” motorn levererar resultat från såväl snabbmeddelanden med kollegor och dokument som medarbetare jobbat med.

Microsoft Teams Blur
Mycket fokus handlade om nya kommunikations- och streamingmöjligheter via bland annat Teams, där vi i realtid kan göra en bakgrund suddig för att fokusera på talaren.

Nästa intressanta funktioner hittar vi i de olika tjänsterna som använder videomöten. Funktioner som på sikt kommer att fasas över mot Microsoft Teams. För att underlätta kommunikationer mellan olika parter kan AI-motorn i kommunikationslösningen använda ansiktsigenkänning, för sätta fokus på personen i fråga och göra allt annat suddigt. Tjänsten kan även spela in videokonversationerna och göra samtalet sökbart.

Resultaten kommer att visa de tidsstämplar under samtalet när ordet i sökningen användes, vilket gör att vi snabbt kan gå igenom stora mängder data av olika slag.

Som en uppföljning på detta kommer Microsoft även att göra det möjligt att via Teams, Yammer eller Microsoft stream strömma direktsända event. Det omfattar även möjligheten att strömma material direkt från en professionell studio.

Ideas i Office 365 ska hjälpa dig att jobba mer effektivt

En av de roligare nyheterna i Office hittar vi i Ideas. Även detta är en AI-driven lösning som sträcker sig över hela Office 365. När vi aktiverar funktionen kommer tjänsten att köras parallellt med ditt arbete och ge dig intelligenta förslag baserat på vad du jobbar med för stunden. Det kan gälla design, layout eller val av placering av bilder. Om du jobbar med Excel kan du få rekommendationer på diagram eller andra lösningar som tydliggör de trender som din data visar, redan innan du själv märkt dem.

Excel får dessutom extra funktioner där vi kan använda datatyper på ett helt nytt sätt. Tack vare den underliggande AI-motorn kan de ark vi bygger automatiskt uppdateras på flera nivåer. Det kan gälla aktiekurser, länders befolkning och företagsspecifik information. Allt för att underlätta arbetet och hela tiden ha uppdaterade värden.

Ytterligare en funktion är den som kallas Insert data from picture. Precis som namnet antyder så kan tjänsten analysera innehållet i en bild och göra detta till redigerbar data som sedan kan analyseras och delas. Det öppnar helt nya användningsområden för Excel.

Vi återkommer med vidare uppdateringar från Ignite under morgondagen!

Missa inte vår rapportering från dag 1 och dag 3 av Microsoft Ignite 2018.

Hårdvaruexpert med djupt IT-kunnande inom en mängd områden som tidningen täcker. Arbetar sedan årsskiftet som huvudredaktör och affärsutvecklare.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här