Den troligen sista uppdateringen till IOS 10 rättar bland annat till en allvarlig Wi-Fi-säkerhetsrisk.

En ny uppdatering till IOS med versionsnummer 10.3.3 finns tillgänglig och alla som använder Wi-Fi med sin Iphone bör snarast installera den. Wi-Fi-problemet som korrigerats möjliggör för en avlägsen angripare att få full tillgång till telefonen.

Denna sårbarhet är IOS-versionen av Broadpwn, som Google fixade en kritisk uppdatering för den 5 juli. Säkerhetsrisken har fått en poäng på 9,8 / 10 i amerikanska National Institute of Standards and Technologys index. Extra farligt är det att använd öppna Wi-Fi-system, eftersom en angripare kan fjärrköra kod på enheten utan tillgång till PIN-kod eller lösenord.

Det som kan utnyttjas är svagheter i Broadcom BCM43xx-serien, som använts från Iphone 5 till Iphone 7. Uppdateringen löser även Flera Webkit-problem, inklusive vissa som tillåter godtycklig kodkörning, spaltning av adressfält och utfiltrering av data utan användarens kännedom.

Flera problem med minneskorruption har också lagats, och program kan inte längre läsa begränsat minne. Apple hänvisar även till korrigeringar som förhindrar att appar kan utföra godtycklig kod med system- eller kärnbehörigheter.

 

 

Anders har skrivit för Datormagazin sedan 1988. När tidningen lades ned blev det i stället High Score och därefter PC Hemma. Så småningom tillkom tidningen PC+, som efter några år slogs ihop med PC Extra och blev Datormagazin igen - cirkeln sluten. Anders är på flera sätt tidningens äldsta medarbetare och har försörjt sig på heltid som frilansare i över 20 år. Från och med 2019 arbetar han dock bara halvtid - andra halvan tillbringar han som pensionär och trivs med det.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här