Fråga

Jag har Windows 10 och väljer visning av små ikoner i Kontrollpanelen, men varje gång jag startar är det kategorier igen. Var i registret ändrar jag?

Anna

 

Svar

Denna inställning finns i registernyckeln HKEY_CURRENT_USER \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer. Skapa ett nytt DWORD-värde och ge det namnet ForceClassicControlPanel. Sätt värdet till 1.

Detta bör ta bort kategoriproblemet. Om du fortfarande får problem med att Kontrollpanelen visar stora ikoner i stället för små, gå till nyckeln HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ ControlPanel. Sätt värdet AllItemsIconView till 1.

 

 

1 KOMMENTAR

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här