Tele2 slås ihop med Comhem

En stor mobiloperatör och en stor bredbandsoperatör går samman i en affär som båda företagen är nöjda med.

Under det nya namnet Nya Tele2 fusioneras telefonoperatören Tele2 med bredbands- och kabel-TV-bolaget Comhem (som också äger Boxer), med Comhems nuvarande VD Anders Nilsson vid rodret.

Efter fusionen kommer Comhems nuvarande ägare att äga 27 procent av det nya bolaget och får dessutom 6,2 miljarder kronor i kontant ersättning. Om samgåendet godkänns av bolagsstämmor och konkurrensmyndigheter beräknas det vara genomfört under årets andra hälft.

Representanter för båda företagen har förklarat sig mycket nöjda med affären.

 

 

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här