Netatmo Personal Weather Station

De moderna väderstationerna för eget bruk går inte av för hackor. Netatmo Personal Weather Station kan kommunicera med moln och dessutom kan den byggas ut på ett flertal olika sätt.

Netatmo grundades 2011 och fokuserar på IoT-lösningar för i första hand väderövervakning. De har dock under åren breddat sin portfölj till att även omfatta lösningar för hemsäkerhet, energiövervakning och -optimering samt lösningar för att kontrollera luftkvaliteten i hem eller på kontor.

Under en dryg månad har vi haft möjlighet att titta närmare på en väderstation. En som ger oss realtidsvärden för temperatur, fuktighet, luftkvalitet och barometertryck. Likaså har den försett oss med fullt godkända väderleksprognoser.

Snabbt i början

Stommen i väderstationen består av två cylinderformade enheter med aluminiumhölje. Den lite längre ska placeras inomhus, medan den kortare ska placeras utomhus under tak. Den yttre enheten drivs av två stycken AAA-batterier, medan den inre drivs via en Micro USB-anslutning.

Det hela hanteras via en app och allt börjar med installation av den appen. Först måste vi registrera oss med en e-postadress och ett lösenord. När väl detta är klart kommer appen att börja söka efter huvudenheten, den interna. När denna hittas uppdateras enhetens firmware, om så behövs, och sedan kan den anslutas till hemmets Wi-Fi-nätverk. Efter detta kommer de båda enheterna att automatiskt synkroniseras med varandra. Den här processen tog i sin helhet mindre än fem minuter.

Nästa steg är att lägga till eventuella ytterligare enheter. När det gäller väderstationen finns bland annat en inomhusenhet som komplement. Den är framför allt tänkt för dem som har en större lägenhet eller hus. Det går även att ansluta mätare av vindhastighet samt mätare för nederbörd.

När det gäller kringenheter finns det dock ett par saker som är viktiga att tänka på. För det första måste appen laddas ned först, sedan ska alla instruktioner i denna följas. Du bör inte använda de mycket bristfälliga så kallade manualerna som medföljer. En sak som appen hjälper dig med är till exempel att inte ansluta batterier för tidigt, för gör du det måste hela processen startas om och alla ingående enheter får synkroniseras på nytt.

En annan sak som vi reagerade på är att vi under själva initieringsfasen får börja med att använda Bluetooth, för att sedan växla över till Wi-Fi. När vi sedan synkroniserar de externa enheterna ska även dessa växla över från Bluetooth till Wi-Fi, och denna del känns mycket instabil. Flera av modulerna hade mycket svårt att hålla anslutningen till huvudenheten.

Smart integration

Totalt tog vår kompletta installation och anpassning av inställningar nästan en timme. Detta är alltför länge för något som ska vara en användarvänlig konsumentprodukt. Dessutom fick vi göra om sex av konfigurationerna för att alla enheter skulle synkroniseras på rätt sätt. Nu skulle det kunna vara så att det var enheternas firmware som uppdaterades, men då det bara är huvudenheten som har en programbaserad indikering på att den uppdateras är det svårt att veta exakt vad som hände eller varför. Då enheterna även saknar loggfunktioner kunde vi heller inte följa eventuella förändringar.

När vi väl var igång med allt måste vi dock säga att produkten är klart intressant. Den app som används låter oss i realtid följa väder och luftkvalitet (CO2-sensorn). Vi testade denna lösning på olika platser, både i Sverige och i New York. Det var både intressant och skrämmande. Enkelt sammanfattat är jag glad att jag bor där jag bor.

Netatmo Personal Weather Station ger även en väderprognos som är förvånansvärt tillförlitlig. Detta beror nu inte bara på enheterna i sig, utan när huvudenheten kopplar upp sig mot molnet synkroniseras och kompletteras våra data med data från andra användare. På så sätt kan vi få en mycket bra prediktiv bedömning som faktiskt, under vår testperiod, var mer exakt än alternativa gratistjänster i mobilen.

Vad som gör det hela än bättre är att samtliga produkter har väl fungerande integration med Alexa. Du kan alltså använda enkla kommandon, via Alexa, för att ta reda på ute- och innetemperatur, hur mycket nederbörd som fallit med mera.

Läggs fler produkter till kan även dessa länkas samman och vi kan exempelvis starta ett luftreningssystem om vissa värden överstigs med mera. Dessutom får vi en mycket bra statistik över samtliga mätområden, vilket är intressant att se tillbaka på för att göra egna jämförelser.

Netatmo Personal Weather Station ger ett godkänt helhetsintryck. Vi känner ändå att det fortfarande finns en hel del kvar att göra, men potentialen finns utan tvekan.

Av Patrik Wahlqvist

 

Nyfiken på fler tester av produkter och även jämförande stortester? Du hittar tidningen i de flesta butiker men den kan även köpas som lösnummer eller tecknas som prenumeration på https://shop.datormagazin.se.

Test: Netatmo Personal Weather Station
4 / 6 Betyg
För
Exakta och utförliga mätningar, små och lättplacerade enheter, stöd för Alexa.
Emot
De externa enheterna, utanför baspaketet, tappade synken till och från.
Rekommenderas till
En intressant väderstation för dem som är intresserade av både väder och luftkvalitet.

Tillverkare: Netatmo, www.netatmo.com

Cirkapris (baspaket): 1 399 kr inkl. moms, 1 119 kr exkl. moms

Mått (inomhusenhet): 45 × 155 × 45 mm

Vikt (inomhusenhet): 500 g

Mätvärden: Luftfuktighet/-tryck, regn, solstrålning, temperatur i Fahrenheit, CO2

Max avstånd mellan enheter: 100 m

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här