Fråga

Varje gång jag startar min stationära dator startar också Excel. Det sker också på min bärbara, där jag använder samma Microsoftkonto. Hur kan jag bli av med detta?

Skogslasse

Svar

Kontrollera först att Excel inte är satt till att autostarta. Det gör du enklast genom att öppna Aktivitetshanteraren (Ctrl + Skift + Esc) och byta till fliken Autostart. Finns programmet med där kan du inaktivera autostarten.

Eftersom det händer på två datorer känns denna möjlighet dock som mindre trolig. I stället bör det ha något att göra med Microsoftkontots synkroniseringsfunktion. Senare versioner av Windows 10 har en funktion som automatiskt återstartar program som var igång när Windows stängdes av och detta synkroniseras antagligen mellan datorer med samma konto.

Tanken med detta är att när Windows startar om efter installation av en uppdatering ska alla program fortfarande vara igång. Prova om det blir någon skillnad om du öppnar Inställningar, går till Konton, klickar på Inloggningsalternativ ställer reglaget vid ”Använd min inloggningsinformation för att automatiskt slutföra konfigurationen av enheten och öppna appar på nytt efter en uppdatering eller omstart” till Av.

Prova också att klicka på ”Synkronisera dina inställningar” och sätta ”Andra Windows-inställningar” till Av. Detta bör åtminstone leda till att det bara händer på en dator. En möjlig utväg är också att se till att Excel verkligen är avstängt innan du stänger av eller startar om datorn.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här