Efter den senaste skandalen runt Jeffrey Epstein, hans koppling till MIT-universitetet och en rad klumpiga uttalanden tvingades Richard Stallman inte bara lämna MIT utan också Free Software Foundation. Greppet om GNU-projektet släpper han dock inte, trots tidigare information på hans hemsida.

Richard Stallmans fall från att vara en superstjärna inom öppen mjukvara till att bli förknippad med skandalen runt Jeffrey Epstein gick snabbt. Stallman tvingades lämna sin tjänst som gästforskare på MIT och kort därefter som ordförande för Free Software Foundation, en organisation han grundade 1985. Samtidigt som detta skedde meddelande också Stallman på sin hemsida att han lämnade GNU-projektet. Antingen har Stallman snabbt ändrat åsikt i den frågan, eller så blev hans hemsida ändrad av en anställd på Free Software Foundation vilket uppgifter på webbsajten Techrights gör gällande – om det senare är fallet är det extra allvarligt då detta ska ha skett utan Stallmans tillstånd eller medgivande. Free Software Foundation har inte uttalat sig i frågan.

I ett e-postmeddelande till e-postlistan info-gnu, som fungerar som en informationsbärare med nyheter runt GNU-projektet, skrev Stallman den 26 september:

On September 16 I resigned as president of the Free Software
Foundation, but the GNU Project and the FSF are not the same.
I am still the head of the GNU Project (the Chief GNUisance),
and I intend to continue as such.


Dr Richard Stallman

Värt att notera är att Stallmans personliga hemsida inte längre körs på servrar som tillhör Free Software Foundation. Richard Stallman har, utöver e-postmeddelandet ovan, inte uttalat sig vidare i frågan om vad som egentligen hände med hans hemsida.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här