Vi besöker Acronis Global Cyber Summit i Miami, USA, för att se varför Acronis anser att traditionell säkerhetskopiering och gamla dataskydd är föråldrade. Och hur de säger sig lösa problemen.

Vi lever i en tidsålder då vi blir mer och mer beroende av all den digitala data som dagligen skapas, en mängd som för varje år blir större än de tidigare 50 åren tillsammans. På samma sätt som all denna data ger oss möjligheter som för bara ett decennium sedan var helt otänkbara, öppnar den även upp för nya hotbilder och nya former av kriminalitet. Och för att vi inte ska komma i ett läge där den mörka sidan sitter på trumfkorten och vi måste betala för att få tillbaka våra liv eller företag – som i fallet med Wannacry-viruset som på mycket kort tid infekterade över 230 000 datorer i 150 länder – krävs nya former av skydd. Det menar åtminstone Acronis, som givetvis anser de att de har lösningen.

De flesta av oss förknippar antagligen Acronis med backup- och kloningslösningar för hemanvändare, men faktum är att företaget är ett av de ledande bolagen på säkerhetsmarknaden även på företagssidan. I oktober höll Acronis sitt första Acronis Global Cyber Summit med fokus på att sprida kunskap om de hotbilder som vi står inför och även för att visa upp sin allt mer kompletta programsvit.

Enkel säkerhet

Acronis grundades som en separat del inom ett bolag kallat SWsoftav av bland annat nuvarande CEO Serguei Beloussov 2001. Två år senare blev företaget fristående med ett fokus på partitionering, säkerhetskopiering och till viss del DR, disaster recovery.

Serguei Beloussov såg tidigt det ökade behovet av nya, mer djuplodade och heltäckande lösningar för att hantera den nya tidens dataskydd. Det resulterade bland annat i att Acronis startade en egen forsknings- och utvecklingsavdelning, samt köpte upp diverse bolag för att nå sina mål om en kraftfull men enkel dataskyddslösning som alla ska kunna använda.

Under Acronis Global Cyber Summit presenterades ett flertal nya säkerhetslösningar som ytterligare ska förstärka företagets position på säkerhetsmarknaden. Bland dessa finner vi Acronis Cyber Protect, Cyber Platform och Cyber Infrastructure.

Acronis Cyber Protect

Acronis Cyber Protect beskrivs som den första allt-i-ett-cyberskyddslösningen som täcker alla delar av NIST Cybersecurity ramverk; Identifiera, skydda, upptäcka, svara och återställa. Alla funktioner i Cyber Protect är tillgängliga genom en agent, som hanteras från en modern webbkonsol optimerad för mobila enheter.

Acronis Cyber Platform

Denna plattform är grunden för alla Acronis-tjänster och bygger på en serie API:er som stöds av programvaru-utvecklingsdelar eller SDK:er och testkod. Genom att komma åt plattformen kan partners skilja sig från sina konkurrenter genom att skydda nya datakällor, stödja nya datalagringsplatser, implementera nya funktioner för datahantering samt förbättra deras applikationer med ett komplett cyberskydd.

Acronis Cyber Infrastructure

En universell mjukvarudefinierad infrastrukturlösning som använder industristandardiserad hårdvara och kombinerar dator, mjukvarudefinierade arbetsbelastningar för nätverk, block, filer och objekt. Acronis uppger att Cyber Infrastructure ska erbjuda de lägsta kostnaderna på marknaden för sekundär datalagring och hantering, samt en pålitlig och säker miljö för att köra Acronis Cyber-plattform och lösningar baserade på plattformen.

– Det beroende av data i alla dess former som vår värld befinner sig i skapar nya utmaningar som företag aldrig tidigare har tvingats möta och som äldre, befintliga, lösningar inte har utformats för att hantera, säger Serguei Beloussov

– För att möta dessa nya, moderna utmaningar behövs en ny strategi för datahantering och skydd. En strategi som hanterar säkerhet, tillgänglighet, integritet samt äkthet och säkerhet för data i sig för att de beslut som grundas på denna data ska grundas på just den data som vi eftersöker och inte en manipulerad version, säger Beloussov.

Acronis SAPAS

Acronis kallar dessa de fem vektorerna för cyberskydd, eller SAPAS (safety, accessibility, privacy, authenticity och security). Enligt Serguei Beloussov är Acronis olika lösningar för cyberskydd utformade för att täcka samtliga dessa områden.

Optimal, kostnadseffektiv säkerhet

Acronis uppger att deras lösningar används av samtliga bolag inom Fortune 1000, av över 500 000 företag och av mer än 5 miljoner proffsanvändare. Företaget har över 50 000 partners och finns med sina dryga 1400 anställda representerade i över 150 länder. En intressant del är att bolaget har dubbla huvudkontor. Ett i Singapore och ett i Schweiz, vilket ska ge en ökad säkerhet.

Det som gör Acronis unika i detta sammanhang är att företaget enbart förlitar sig och bygger på en programbaserad stomme. Det gör att företag och användare kan använda vilken hårdvara som helst, vilket även omfattar den mobila sidan. Grunden för detta baseras på fem huvudgrenar. Så här beskriver Acronis dem:

Anydata Technology

Ett tillförlitligt skydd för alla arbetsbelastningar i alla tänkbara miljöer.

Cyber Infrastructure

En multifunktionell, programbaserad infrastruktur som är lätt att skala och kostnadseffektiv.

Hybrid Cloud Architecture

En lösning som ger full kontroll och flexibilitet för att hantera data, applikationer och system.

Blockchain

En distribuerad krypto-arkitektur som hanterar autentisiering och privat kontroll.

Artificiell intelligens

En automatiserad process för att använda beteendebaserad säkerhet och automatisera dataklassificering och sortering med mera. Artificiell intelligens, AI, används även för att automatisera svarshantering vid en attack.

Sammantaget baseras de olika delarna på över 300 patenterade lösningar. Acronis uppger att företagets lösning passar lika bra för stora datacenter som publika och privata moln, för alla tänkbara Edge-lösningar och endpointenheter.

– Ett företag av lite större dimension har idag ett snitt på 72 säkerhetslösningar vilket är på tok för många att hålla koll på och patcha. Dessutom finns alltid en risk att en lösning delvis tar ut en annan. Vi tror på en i så stora delar som möjligt unifierad lösning. Utifrån detta lägger vi stor vikt på olika typer av SDK:er. Vi har här lösningar för service- och applikationslagret, för molnautomatiseringslagret, för företagsautomatiseringslager, för Anysata-lagret och för vårt universella infrastrukturslager vilket ger våra kunder maximal konfigurations- och anpassningsbarhet, säger Serguei Beloussov.

Säljer sinnesro – inte produkter

Många företag, och privatpersoner, anser nog att de har ett godkänt skydd, fram tills den dagen en olycka av någon form är framme. Tar vi som exempel ett datacenter så kostar nertiden för dessa i snitt 90 000 kronor i minuten, och att alla kan drabbas har vi under senare år fått otaliga bevis på.

Serguei Beloussov sammanfattar Acronis Global Cyber Summit så här:

– Vi kan konstatera att vi har en ständigt växande attackyta och allt mer data som behöver skyddas. Detta kräver en säkerhetslösning som fungerar överallt. Det vi gör är inte att sälja produkter utan vi säljer sinnesro, lösningar som vi vet fungerar och som gör att du kan sluta oroa dig, säger  Serguei Beloussov.

Hårdvaruexpert med djupt IT-kunnande inom en mängd områden som tidningen täcker. Arbetar sedan årsskiftet som huvudredaktör och affärsutvecklare.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här