63 procent av tillfrågade IT-säkerhetsansvariga uppger att deras organisation inte hade en beredskapsplan för att hantera en kris som covid-19, eller ens visste om hade någon plan. Det uppger säkerhetsbolaget Bitdefender.

Foto: Engin Akyurt, Unsplash

Bitdefender hänvisar till en undersökning utförd i maj 2020 på uppdrag av företaget. Undersökningen omfattade 6 724 säkerhets- och IT-arbetare, 300 av dessa i Sverige.

Cyberattacker har ökat under pandemin

Totalt medgav 86 procent av de tillfrågade att cyberattackerna hade ökat under pandemin, inte minst på grund av att många har arbetat hemifrån. Angrepp med ransomware har ökat med 17 procent, nätfiske med 19 procent, trojaner med 15 procent et cetera.

Mer än en tredjedel av de tillfrågade anser att anställda känner sig mer avslappnade angående säkerhetsfrågor på grund av att de befinner sig i hemmet. Det råder också misstankar om att de stora ökningarna av nätfiske riskerar att lyckas på grund av att de anställda sitter mer utspridda utan annan kontakt än över internet, samt att hemutrustningen (trådlösa nätverk etcetera) inte hålls tillräckligt säkra.

Allt fler erbjuder VPN-lösningar

Ungefär 80 procent av de tillfrågade är överens om att covid-19 kommer att förändra hur deras företag fungerar på lång sikt, främst för att många kommer att fortsätta att vilja arbeta hemifrån. Det vanligaste steget för en ökad säkerhet är att 25 procent har börjat erbjuda VPN-lösningar för sina anställda och guider i cybersäkerhet.

Svenskar oroade för hanteringen av sin personliga digitala information

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här