Datormagazin besöker .NEXT 2020 – virtuellt. Nutanix event innehöll mängder av nyheter och höll en hög nivå trots bristen på fysiska möten.

Bevakningen av .NEXT genomförs på uppdrag av Nutanix.

2020 är onekligen ett år som kommer att gå till historien på så många sätt. Självklart primärt på grund av Covid-19, men lika självklart på grund av alla förändringar som pandemin inneburit för oss alla, oavsett om vi drabbats av sjukdomen eller ej. Ett område som påverkats på en global nivå är att alla större mässor och sammankomster mer eller mindre över en natt gick från live-event med tiotusentals besökare till digitala dito.

Det märks även att företagen under dessa, lite grovt räknat, tre kvartal som gått har lärt sig av varandra och från att de första digitala IT-konferenserna med klart bristfälliga lösningar så hölls utan tvekan en av de bäst planerade och genomförda eventen under första delen av september då årets .NEXT gick av stapeln.

Det som till stora delar gjorde att eventet blev så lyckat var att Nutanix lyckats ta med sig sitt fysiska upplägg, nästan rakt av, till en digital variant där varje spår och session genomfördes på nästan samma sätt, vilket gjorde allt mycket lätt att följa.

Smidighet, enkelhet och automatisering

IT har under flera decennier varit det område som moderniserats snabbast, en modernisering som fortsätter och som för varje år även accelererar. För att detta ska fungera krävs ett avancerat, men smidig och lätthanterlig, nätverk i grunden. Ett nätverk som till stora delar baseras på automatisering i så många led som möjligt och som dessutom hanterar alla former av hybrida multicloud-lösningar.

Under .NEXT 2020 presenterades mängder av nyheter. Både tjänster som precis har lanserats eller kommer att göra det inom en snar framtid.

Vi har sammanställt de godbitar som vi känner passar vår marknad bäst, och börjar med en kommande lansering i form av Flow Networking för AHV virtualization. En tjänst som för samman virtuella privata moln (VPC) och andra typer av avancerade virtuella nätverkskonstruktioner för att skapa en brygga mellan mer traditionella och cloud-native nätverksmodeller.

Smarta lösningar för företag ger en ökad flexibilitet

Genom att använda ett programvarudefinierat tillvägagångssätt kan företag förenkla sin infrastruktur och helt eller delvis slippa dyra hårdvarusegmenteringslösningar eller mer komplexa och statiska fysiska nätverksarkitekturer. Kombinerat med Flow Networking slipper företagen jobbet med att skapa, hantera och ansluta olika virtuella nätverk mellan flera Nutanix-miljöer vilket ger en helt ny typ av flexibilitet.

Paus Musik
Precis som på ordinarie event hade pauser placerats in vilka såklart fylldes av DJ-musik.

När Flow Networking används slipper administratörer tidskrävande manuell konfiguration av nätverk, routing eller IP-adresstilldelning utan kan istället förlita sig på en automatiserad distribution och förenklade konfigurationer för att säkerställa att rätt nätverksanslutning alltid upprätthålls.

För att lyfta fram några områden där Flow Networking lämpar sig extra bra finner vi bland annat:

 • Automatiserad DR med failover och testning. I takt med en allt mer utsatt digital värld måste företag regelbundet kunna testa och validera sin backup och återställningsplan på en automatiserad basis.
 • Automatiserad livscykelhantering av IT-programvara: En lösning som blir allt viktigare är att se till att rätt, uppdaterade program och API-baserade VPC-modeller används. Något som med manuell hantering kan ta extremt mycket tid i anspråk.
 • Multi-tenant Nätverk: När flera samtidiga användare, oberoende av varandra, ska dela samma nätverk krävs normalt manuella resurser för att sätta upp och hantera dessa. Något som företagen med Flow Networking till stora delar slipper.

Nutanix senaste AOS med Blockstore and SPDK dubblerar prestandan

Det finns idag tusentals företag och organisationer över hela globen som använder Nutanix HCI-modell. Grunden till denna framgång kan till stor del kopplas till att den data som hanteras alltid är nära de applikationer som behöver tillgång till rätt data, vilket ger en hög prestanda och lätthanterlig och förutsägbar skalning.

Under åren som gått har vi även kunnat följa ett par större prestandaoptimeringar. Den ena lanserades 2018 i form av Autonomous Extent Store (AES), som via optimerad hantering av metadata kunde erbjuda upp till dubblerad kontinuerlig prestanda vilket gav helt nya möjligheter inom bland annat områden som jobbar med livskritiska uppgifter som  hälsosektorn.

I takt med att NVMe-baserad lagring blivit både billigare och mer tillgänglig lanserade Nutanix AOS 5.18 som drog full nytta av den högre prestandan och lägre latensen i både NVMe- och Intel Optane-baserade SSD-enheter. Men för att dra full nytta av den nya tekniken krävs två grundförutsättningar:

 • En flytt från mer traditionell nätverkslagring: När NVMe blev bredare tillgänglig startade en trend att flytta data och beräkningskraft närmare varandra. Ser vi detta ur ett HCI-perspektiv innebär det att applikationsdata ligger på samma nod som arbetsbelastningen. Det vill säga för att nå maximal fördel med NVMe-enheter bör både applikationer och data ligga på samma server.
 • Mindre beroende av OS: I takt med att vår lagringsprestanda har förändrats och ökat under åren så har även applikationernas åtkomst till data förändrats. Genom att förändra och omfördela denna hantering har mängden CPU-kraft för att hantera I/O-trafiken minskat samtidigt som även latensen minskat.

Det är i dessa lägen som HCI-baserade lösningar är optimala då de direkt drar full nytta av den nya tekniken – utan att behöva skriva om applikationer eller implementera nya nätverkslösningar. Dessutom möjliggör Nutanix lösning en oöverträffad skalbarhet och ett investeringsskydd då företag och organisationer direkt kan modernisera sin infrastruktur genom att lägga till NVMe-baserade enheter till befintliga clusterlösningar.

Full prestandaacceleration

Nutanix AOS är den enda HCI-lösningen som optimerat för maximal prestanda och effektivitet från ny medieteknik. Den nya generationen AOS, som startade med AES, tar ytterligare ett steg framåt med Blockstore och SPDK-teknologier vilka är byggda för applikationer med hög kapacitet, låg latens och unikt utformade för att utnyttja nya medier.

HCI
Under .NEXT 2020 visades flera nyheter där alla hade den gemensamma nämnaren – enkel flexibilitet.

Nutanix Blockstore hanterar effektivt lagringsmedia och I/O med lägre CPU-overhead och lägre latens. Blockstore har ett filsystemlager för användarutrymme och ett blockhanteringslager som kraftigt minskar systemanrop och onödig belastning på kärnorna samtidigt som I/O-operationer utförs. Blockstore gör det möjligt för AOS att lagra data snabbt och effektivt på alla fysiska enheter (NVMe, SSD eller HDD). I ett första skede kommer AOS att rullas ut till alla All-Flash-system som använder minst en NVMe-enhet. Men i kommande uppdateringar kommer flera lösningar att presenteras.

Blockstore gör det möjligt för AOS att utnyttja Intels SPDK (Storage Performance Development Kit) för direkt åtkomst av NVMe-enheter från användarutrymmet. Tillsammans levererar Blockstore och SPDK en ny och mycket effektiv AOS-dataväg som fungerar med branschledande hypervisors som: AHV, ESXi och Hyper-V. Genom att kombinera Blockstore och SPDK blir det möjligt för AOS att utnyttja maximal prestanda från NVMe- och Intel Optane SSD-enheter. Dessutom ger arkitekturen en överlägsen fel- och säkerhetsisolering samt en skalbar prestanda som ökar med upp till 50 procent jämfört med tidigare lösningar. Och tillsammans sänker de den totala ägandekostnaden (TCO) avsevärt genom att förbättra applikationen och VM-densiteten i företagens infrastruktur, oavsett om de kör databaser, VDI eller någon annan applikation.

Nytt samarbete med Microsoft

Under eventen presenterades även ett nytt samarbete med Microsoft som kommer att göra det möjligt för båda företagen att leverera en hybridlösning med sömlös applikations-, data- och licensmobilitet samt enhetlig hantering över lokala och Azure-miljöer, med hjälp av Nutanix Clusters på Azure.

För att kort sammanfatta detta samarbete kommer Nutanix och Microsoft att erbjuda:

 • Nutanix Cluster på Azure: Som en del av detta samarbete kommer båda företagen att fokusera på att expandera Nutanix hybridmolninfrastruktur till Azure. Samarbetet kommer att inkludera utveckling av Nutanix-färdiga noder på Azure för att stödja Nutanix-kluster och tjänster. Kunder som kör arbetsbelastningar på Nutanix Clusters på Azure kommer att dra nytta av fördelarna med Azure Hybrid samt utökade säkerhetsuppdateringar för att optimera kostnader, säkerhet och effektivitet. Kunder kommer också att kunna distribuera och hantera Azure-instanser från Nutanix hanteringsgränssnitt. Detta kommer att ge en enhetlig upplevelse med samma verktyg och operativa metoder. Viktigast av allt är att det kommer att göra det möjligt för kunder att köra hybridbelastningar sömlöst över privata och offentliga moln utan att behöva skriva om sina applikationer. Denna lösning syftar till att ge flexibiliteten att välja rätt moln för varje arbetsbelastning utan de operativa och tekniska utmaningarna med att hantera flera miljöer, vilket potentiellt kan leda till betydande kostnadsbesparingar för kunden.
 • Sömlös upphandling och support: Microsoft och Nutanix kommer att samarbeta för att erbjuda kunderna sömlösa försäljnings- och supportupplevelser. Microsoft Azure-kunder kommer att kunna använda sina befintliga Azure-krediter, som en del av Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC), för att köpa Nutanix-mjukvara; i sin tur kommer Nutanix-kunder att kunna porta sina befintliga terminslicenser till Nutanix Clusters på Azure eller få on-demand tillgång av Nutanix-mjukvara via Azure Marketplace, vilket möjliggör friktionsfri rörelse mellan privata och offentliga moln inom Azure. Till detta kommer Nutanix och Microsoft Azure att samarbeta för att ge kundsupport för att leverera en äkta helhetsupplevelse till kunderna.
 • Integration med Azure Arc: Nutanix och Microsoft kommer också att möjliggöra hantering av servrar, containrar och datatjänster på Nutanix HCI, lokalt eller i Azure via Azure Arc-kontrollenhet. Denna integration gör det möjligt för kunder att utöka och addera viktiga Azure-tjänster till sin Nutanix-miljö, inklusive att köra Azure Arc-servrar, -behållare och -datatjänster, anta Azure-molnpraxis lokalt och utöka Azure-säkerhet var som helst.
Aska Engineer
Mellan mer öppna sessioner under .NEXT 2020 fanns även tillfälle att delta i ett brett utbud av mindre diskussionsgrupper.

Tarkan Maner CCO på Nutanix säger:

– Genom detta partnerskap mellan Microsoft och Nutanix visar vi vårt åtagande att leverera en sann, enhetlig hybrid- och multi cloud-miljö. Vi vet att kunderna letar efter lösningar för att verkligen – och enkelt – accelerera sin molnresa. Detta partnerskap hjälper oss att leverera en enda mjukvarustack över offentliga och privata moln vilket resulterar i bättre smidighet, effektiviserad verksamhet och betydande kostnadsbesparingar för alla inblandade.

En ny Platform-as-a-Service (PaaS)

Nästa stora lansering var nya Karbon Platform-tjänsten som är en Kubernetes-baserad multicloud Platform-as-a-Service (PaaS) som via en systemhanterad, automatiserad, säkerhet, accelererar utvecklingen och distributionen av mikrotjänstbaserade appar i alla moln. Tjänsten erbjuder mjukvaruutvecklare en nyckelfärdig tjänstupplevelse, lokalt, i det offentliga molnet och i Edge-noder för att bygga och köra inbyggda molnapplikationer samtidigt som de kan koppla från applikationer från den underliggande infrastrukturen vilket även ger IT-driftsteam en förenklad och konsekvent ram för både hantering och säkerhet för applikationslivscykler.

Företag, med sikte på att förverkliga fördelarna med digitala initiativ, kämpar ofta för att frigöra den fulla potentialen hos sina programutvecklare och de DevOps-processer som de behöver arbeta med. Kubernetes, tillsammans med sitt ekosystem av molnintegrerad teknik, fortsätter att utvecklas snabbt, vilket gör det allt svårare att implementera utan omfattande tekniska resurser. Dessutom måste organisationer kunna utnyttja både lokala och offentliga molnbaserade Kubernetes-distributioner utan att kompromissa med deras förmåga att hantera data, applikationer och IT-resurser enkelt och effektivt.

Det är här som den nya PaaS-tjänsten kommer in och hjälper programvarutekniker att effektivisera applikationsutveckling

Det är här som den nya PaaS-tjänsten kommer in och hjälper programvarutekniker att effektivisera applikationsutveckling och orkestrering utan att behöva hantera den underliggande infrastrukturen. Karbon Platform Services bygger på kärnan i Kubernetes livscykelhanteringsfunktioner som ursprungligen introducerades med Karbon som en integrerad komponent i Nutanix HCI-programvaran. Med nya Karbon Platform-tjänsten får kunder en automatiserad, systemadministrerad säkerhet och multi-tenancy för att driva ett brett spektrum av mikrotjänstbaserade applikationer över flera molninfrastrukturer på ett enkelt och säkert sätt.

Fullt event
Trots att eventet var digitalt blev det en succé och det räckte med att vi bara var sekunder sena för att sessionerna skulle vara fulla.

Huvudfördelarna med Karbon Platform-tjänsten omfattar:

 • En bredd av managerade tjänster: Denna PaaS-tjänst möjliggör snabb utveckling och distribution av applikationer som sträcker sig från enkla containeriserade applikationer till komplexa webbapplikationer genom att använda enkel, öppen abstraktion av innehållsrika tjänster. Specifikt inkluderar Karbon Platform-tjänsten: hanterade Kubernetes (K8s-aaS), Containers-as-a-Service (CaaS), serverlösa funktioner, AI, meddelandebuss, tillträde, servicenät, observerbarhet och säkerhetstjänster.
 • SaaS-baserade multicloud-operationer: Ops-team drar nytta av förenklad drift och enhetlig applikations-, data- och säkerhetslivscykelhantering, oavsett underliggande moln. Utvecklare drar nytta av plattformstjänsterna för att skriva applikationer en gång och distribuera i molnet via den SaaS-baserade applikationslivscykelhanteraren.
 • Omfattande hybrid PaaS: Karbon Platform-tjänsten tillhandahåller datamobilitet över molnet och hanterar hybridapplikationer genom transparenta, WAN-optimerade datapipelines och omfattande datagränssnitt. Denna funktion ger företag flexibiliteten att ta med sina egna tjänster och utnyttja det bredare Kubernetes-ekosystemet.
 • Utökad säkerhetsinställning: Med Karbon Platform-tjänsten kan IT-driftsteam utnyttja en konsekvent säkerhets- och API-modell med enhetlig observerbarhet för data och applikationer över molnet. Det ger automatiserad, systemadministrerad säkerhet med inbyggd multi-tenancy och rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) för de omfattande tjänsterna.

Nytt partnerprogram

Vi avrundar med att kort titta på den största förändringen inom partnersidan sedan Nutanix grundades. Som de flesta vet är partners enormt viktigt för Nutanix som lite grovt sagt troligen inte nått den position som företaget håller idag om det inte vore för sina partners.

Elevate
Två av de stora nyheterna för partners var dels ett unifierat program dels den nya portalen.

Med det nya programmet, kallat Elevate, är Nutanix målsättning att göra det enklare och tydligare för både nuvarande och nya partners att dels få den hjälp som de behöver inom alla områden, dels att tydligt se vad varje partnernivå innebär och vad som både krävs och erbjuds inom nästa nivå, samt att Nutanix har sett till att öka lönsamheten för partners – och detta rejält.

– Nutanix är och har alltid varit ett partnerföretag och vi skulle aldrig ha nått dit vi har nått och blivit den succé som Nutanix faktiskt är utan partners. Till årets .NEXT så har vi jobbat hård med att arbeta om hela vårt partnerprogram där vi nu kommer att jobba efter tre fokusområden: Enkelhet, förutsägbarhet och lönsamhet, berättar Cyril VanAgt, kanalchef, EMEA, på Nutanix.

Detta innebär bland annat att Nutanix kommer att ta bort alla olika alternativa partnerprogram och ersätta dessa med ett program som initialt kommer att ha tre olika nivåer baserade på hur mycket respektive företag är beredd att avsätta för sitt arbete med Nutanix. Bland flera nyheter är framför allt den nya portalen ett klart lyft där även slutkunder kan söka på, och få kontakt med partners inom sitt närområde.

– Vi lever i en helt ny värld där alla våras spelregler förändrats. Här finns inga vinnare eller förlorare och vi har inte någon total början eller slut. Vi måste därför alla ändra vårt mindset för den värld vi nu lever i och den värld som kommer. Detta är en värld där slutanvändaren kommer att få en allt större roll, säger Dheeraj Pandey, VD, Nutanix.

Han men ar att företag måste inse att det som tagit dem dit där de är idag inte kommer att ta dem vidare i morgondagen.

– För att ta sig dit på rätt sätt så måste de i det närmaste vara besatta av sina kunder och lyhörda på vad de vill och söker och till denna nivå kan vi nå tillsammans genom partnerskap, avslutar Dheeraj Pandey, VD, Nutanix.

Hårdvaruexpert med djupt IT-kunnande inom en mängd områden som tidningen täcker. Arbetar sedan årsskiftet som huvudredaktör och affärsutvecklare.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här