Artikeln är en del av ett kommersiellt samarbete mellan Nutanix och Datormagazin.


Nutanix är ett ungt IT-företag som redan har gjort en lång resa. Datormagazin träffar GM Mats Ericson och pratar vägen framåt och omvandlingen från hårdvara och hyper-converged infrastructure till prenumerationsbaserade lösningar och nya hyper cloud infrastructure.

Vi pratar ofta om att företag måste genomgå en digital transformation för att följa med i dagens utveckling. Att det är extremt få som under sin resa lyckats byta från ett spår till ett annat och ändå vara lika framgångsrika. Nutanix har under sin förhållandevis korta existens ­– företaget grundades 2009 – lyckats väl med båda dessa områden.

Nutanix har nämligen gått från att vara mer av ett hårdvaruföretag med smarta lösningar inom hyper-converged infrastructure, förkortat HCI, till att bli ett mjukvaru- och tjänstorienterat företag. Nutanix har tagit HCI till nästa nivå och för dem och deras kunder står akronymen HCI snarare för hyper cloud infrastructure.

Datormagazin har följt Nutanix resa på nära håll både globalt och regionalt och trots att företaget i många kretsar rankas som världens kanske främsta inom både traditionella och nyare HCI-lösningar, är det förvånansvärt få som känner till bolaget och vad de verkligen kan erbjuda. Framför allt i Sverige och Skandinavien.

Med grund i detta och baserat på de möjligheter som Nutanix erbjuder, för såväl globala storbolag som småföretag inom alla tänkbara områden, har Datormagazin fått i uppdrag att tillsammans med Nutanix ta fram en produkt/tjänste-guide som på ett enkelt sätt visar hur olika funktioner kan användas. Var och en för sig, eller tillsammans.

Denna guide kommer förlöpande att kompletteras med text- och videosessioner från flera av Nutanix kunder och partners, för att låta dem ge sin bild över vilka tjänster som passat bäst i deras och sin tur deras kunders miljö och infrastruktur.

Men vi tar det från början

Vi inleder med en kort överblick av Nutanix globalt, men framförallt vår nordiska marknad fram till årsskiftet 2020/2021.

Bolaget grundades den 23 september 2009 av Dheeraj Pandey, Mohit Aron och Ajeet Singh där den förstnämnda varit företagets CEO fram till den 14 december 2020. Då tog Rajiv Ramaswami över taktpinnen i vad som kan ses lite som ett skifte till en ny fas för Nutanix.

Rajiv Ramaswami, Nutanix
I början av december 2020 klev Rajiv Ramaswami in som ny CEO och efterträdare till en av Nutanix grundare, Dheeraj Pandey. Foto: Nutanix

Rajiv kommer tidigare från en roll som COO för Products och Cloud Services på VMware där han bland annat drivit igenom flera förvärv som till exempel legat till grund för den prenumerations- och SaaS-modell som VMware använder idag. Rajiv Ramaswami har även gjort sig känd som en framgångsrik ledare med en erfarenhet av att leverera en portfölj med hög tillväxt av produkter och tjänster vilket, förutom från VMware, även uppmärksammats på andra storbolag som Broadcom, Cisco, Nortel, och IBM.

– Rajiv är rätt ledare vid rätt tidpunkt. Med en framtidssäker affärsmodell, en lojal och ständigt växande kundbas samt en stark och likaledes växande teknikportfölj ser jag fram emot att se Rajiv ta rodret och leda detta otroliga team, säger Nutanix grundare Dheeraj Pandey.

– Ur en personlig synvinkel har det varit ett privilegium att under ett decennium betjäna våra kunder och partners, och inte minst ha ett nära samarbete med Nutanix-anställda, säger Pandey.

Nutanix resa till Sverige

Nutanix etablerade sig i Sverige 2014. Då erbjöd företaget en rackbaserad virtualiseringslåda bestående av bladservrar, nätverk och lagring – en produktportfölj som redan då innehöll det mesta tiden hade att erbjuda. Men med en prislapp på runt miljonen var det svårt att nå den breda massan av företag i Sverige.

Den höga prisbilden ligger troligen kvar i många företagares tankar, men Nutanix har breddat både utbudet och sänkt priserna.

Mats Ericsson, porträttbild
Nutanix är, trots att företaget sedan flera år varit en av de ledande aktörerna inom hyperkonvergerad infrastruktur, relativt anonyma i Sverige. Detta är något som Mats Ericson, GM för Nutanix i Sverige, Danmark och Island vill ändra på.

Sverige och Norden haft ett par olika lokala chefer genom åren, alla med lite olika fokus och framtoning. I januari 2020 efterträdde Mats Ericson den tidigare sverigechefen Peter Källviks, en roll som sedan tidigare breddats till general manager, GM, och även inkludera ansvar för Danmark och Island.

Mats Ericson kommer närmast från Citrix och har en lång erfarenhet inom IT-området där han haft olika befattningar sedan 90-talet. Och precis som att Rajiv Ramaswami är rätt ledare för Nutanix globalt beskrivs Mats lika rätt för den nordiska marknaden. En av hans primära uppgifter är att öka företagets närvaro och etablera nya kundkontakter.

Förutom att fokusera på alla nya områden och den allt bredare produktportföljen har Mats under sitt första år även, som så många andra, brottats med att hantera den pandemi som värden befinner sig i. Det har givetvis påverkat både Nutanix och företagets kunder och partners.

– Jag kom ombord på Nutanix i januari 2020 och redan i mars skedde en av våra största förändringar, och detta gällde inte några nya tjänster eller funktioner utan hur vi jobbar med våra kunder och partners, säger Mats Ericson.

Han berättar att företaget, nästan över en natt, gick från fysiska möten med kunderna till att i över 90 procent av fallen träffa dem virtuellt. Det har varit en stor intern omställning.

– Men vi har även sett en relativt stor extern förändring där vi i allt större utsträckning gått från att, rent historiskt, prata om hur IT-avdelningar kan optimera och bli mer effektiva i hanteringen av sin infrastruktur till att mer och mer prata med kunderna om hur vi kan hjälpa dem att stärka sin affär, till exempel genom att riva silos inom IT-avdelningen för att på detta sätt möjliggöra en automatisering. Det i sin tur är en förutsättning för att driva en effektiv digitalisering och skapa konkurrenskraft i denna tid, säger Mats Ericson.

– Ska jag vara helt krass tror jag att företag som inte kan vara med på denna omställning mot en ökad automatisering kommer att få det tufft med tanke på alla de restriktioner som vi, vare sig vi vill eller inte, möter i flera led, säger Mats.

Familjär partnerorganisation

Ett kännetecken som följt Nutanix sedan starten och som företaget fortfarande är mycket måna om är den snudd på familjära kontakt som hålls internt, där Nutanix har en mycket platt organisation med högt till tak där alla jobbar för och stöttar varandra oavsett position och geografisk lokalisering. I samma relation finns även företagets partners och de allianser som bildats under åren.

– Ser vi till vår marknad här uppe i Norden och då framför allt under mina områden; Sverige, Danmark och Island har vi bara börjat skrapa på ytan. Vi är fortfarande en allt för väl bevarad hemlighet, tyvärr. Vi är inte ett jättestort företag set till antalet anställda jämfört med de riktigt stora drakarna, vilket gör att vi är väldigt beroende av att jobba med partners och allianser för att bredda vår närvaro på de här marknaderna, säger Mats Ericson och fortsätter.

– Detta är även något vi investerar väldigt mycket i, att tillsammans med våra partners bygga kompetens och ha en gemensam go-to-market-plan för att verkligen få ut det värde vi tillsammans kan skapa för våra kunder, säger Mats som även konstaterar att Nutanix befinner sig i en process där de allt mer flyttar fokus från hårdvara till mjukvara.

”Många ser oss fortfarande som det mer klassiska hårdvarubolaget Nutanix, men ingenting kunde ju vara mer fel”

– Många ser oss fortfarande som det mer klassiska hårdvarubolaget Nutanix, men ingenting kunde ju vara mer fel. Vi har gått från att primärt sälja hårdvara till att enbart sälja mjukvara och nu förflyttar vi oss i ganska kraftig fart mot att sälja subscriptions och abonnemang. Vi har även en uttalad strategi i bolaget om att vi inte vill binda upp våra kunder på långa kontrakt.

Vill inte binda upp sina kunder

Mats Ericson säger att värdet de skapar för kunderna räcker och att det även manifesteras i Nutanix Net promotor score som legat på över 90 de senaste sex åren.

– Om vi levererar en bra tjänst tillsammans med våra partners kommer vi att få lojala kunder oavsett vad kontraktet säger, säger Mats som menar att tankesättet även är talande när det gäller hur Nutanix ser på samarbetet med sina partners.

– Vi behöver vara oerhört nära våra partners och deras affär för att de ska kunna skapa just detta värde för sina kunder. Nutanix är som en kugge i maskineriet där vi via integrationen med partners och kunder skapar helheten och det slutgiltiga värdet.

Genom att både globalt och lokalt jobba nära sina partners och kunder får företaget en mycket bra insyn i vad kunderna behöver och hur Nutanix ska optimera framtida tjänster och uppdateringar på bästa sätt. Detta förstärks genom att Nutanix kunder hela tiden ges möjlighet att bolla tankar kring hur de vill gå vidare med både sin egen och sina kunders infrastruktur. Att vara både kund och partner till Nutanix är nämligen förhållandevis vanligt.

Telium – ett migreringsexempel ur verkligheten

Vi träffar Jan Ternström – grundaren av Media Network och Sverige.Net, vilka idag enkelt utryckt är systerbolag till ett företag som heter Telium – som ger ett bra exempel på detta. Han bekräftar bilden om hur ofrivilligt anonyma Nutanix varit på den svenska marknaden.

Jan Ternström, Telium
Datormagazin träffar Jan Ternström, grundare av Media Network och Sverige.Net, på vackert belägna hotell Tylösand i Halmstad. Han berättar om migreringen till Nutanix plattform och hur den revolutionerat managering, prestanda och tillgänglighet för såväl Jans företag Telium som deras kunder.

Telium jobbar med helhetslösningar inom IT vilket omfattar allt från hårdvara, service, och konsultation till drift, internet och övervakning med mera. Bolaget har sin kärna i Halmstad och jobbar nästan uteslutande i Halland. Trots att Jan Ternström grundade Media Network i Halmstad AB redan 1989 och även varit aktiv inom IT- och serverarkitektur sedan 1986 hade han inte ens hört talas om Nutanix före 2018.

– Vi hade kommit i ett läge där våra kunders data ökade snabbt och de behövde ökad kapacitet samtidigt som vi fick många nya kunder. Detta gjorde att vi började titta på ett system som dels skulle vara lätt att övervaka för våra tekniker, det skulle maximera IOPS, ge oss önskad skalbarhet både sett till beräkningskraft och lagning och ha högsta driftsäkerhet med 100 procent redundans, säger Jan Ternström som givetvis var mån om att lösningen även skulle vara kostnadseffektiv från start.

– Vi började därför titta på flera olika lösningar och under Fujitsu forum i München 2018 kom vi för första gången i kontakt med Nutanix, ett företag som vi fram till dess aldrig hört tals om, säger Jan Ternström.

Efter en initial dialog tog Telium med sig tekniker till både Prag och Lissabon för att titta närmare på vilka Nutanix var, vad de kunde erbjuda och för att sätta sig in i företagets lösningar.

– Vi såg här ganska snabbt att grunden för Nutanix, AOS, byggde på mycket smarta algoritmer vilket var en av de delar som vi fastnade för, säger Jan som berättar att de under en relativt kort tid satte upp en projektplan för att växla över till Nutanix.

grundkriterier Telium
Tack vare Nutanix plattform kunde Teliums fem grundkrav uppfyllas till fullo.

– Vi började här, enkelt utryckt, från en lösning bestående av dubbla SAN-lösningar med tio rackservrar som var kopplade i en redundant uppsättning. Systemet baserades på 15K-diskar i en Raid10-konfiguration som gav oss mellan 6 000 och 8 000 IOPS.

”Vi gjorde under en kort period en live-migrering med zero downtime vilket man knappt trodde var sant, allt bara flöt på”

– Vi gjorde under en kort period en live-migrering med zero downtime vilket man knappt trodde var sant, allt bara flöt på. Efter migreringen kör vi nu bara fem noder vilket känns otroligt bra då vi kunnat minska både det fysiska fotavtrycket som vår tidigare lösning upptog samt att vi ur ett minst lika viktigt miljöperspektiv, något som både vi och våra övriga partners jobbar hårt med, har kunnat minska strömförbrukningen markant.

Telium - fem noder
Telium gick efter sin migrering från dubbla SAN-miljöer med över tio serverrack till bara fem noder med ökad prestanda, avsevärt mindre fotavtryck och lägre energiförbrukning som några av alla fördelar.

– Ser vi sedan till prestandan har denna ökat till en stabil nivå på 550 000 IOPS vilket är helt ”mind blowing”. Detta är inte bara ett uppskattat värde utan en faktisk nivå som vi uppmätt med hjälp av ett av Nutanix många ovärderliga verktyg X-Ray, som enkelt utryckt kan sägas vara ett benchmarkverktyg för infrastruktur och hyperkonvergerade plattformar, säger Jan Ternström.

– Till detta använder vi idag även så klart AOS, som är grunden i allt, samt Prism Pro för att övervaka och göra forecast på olika delar, vilket gör arbetet mycket enklare och snabbare för våra tekniker som har full insyn i allt från en plats. Nästa steg som vi tittar på att börja använda är Era, för att optimera och automatisera databashantering, säger Jan Ternström.

Han beskriver hur de på mycket kort tid lyckats genomföra en total migrering som minskat infrastrukturens fotavtryck i alla led med högsta driftsäkerhet och full redundans. Backuper tar sekunder istället för timmar, skalbarheten beskriver han som strålande och IOPS har alltså ökat nästan 100 gånger.

– Allt med en bättre konstnadseffektivitet över tid för både oss och våra kunder, säger Jan Ternström.

– Till detta måste jag även få lyfta fram den support och den dialog som vi haft och hela tiden har med Nutanix. Vi hade tidigare hört talas om att denna var mycket bra och det har även visat sig gång efter annan att det inte var tomma ord. Det stöd vi hela tid får är helt outstanding, både från teamet här i Sverige och på en global nivå via gemensamma partners som Fujitsu.

– Nutanix lösningar har till och med varit så imponerande att vi börjat erbjuda lösningarna direkt till våra kunder där vi redan har hunnit med att sälja in både en tre- och en fem-nods lösning, avslutar Jan Ternström vid Telium.

Dold komplexitet gör det enkelt för användarna

Något som i princip alltid följt Nutanix är enkelheten. Oavsett om vi pratat om infrastrukturen i sig eller de enskilda tjänsterna som kopplas in jobbar företagets tekniker hårt med att dölja det komplexa i alla led och som de själva säger, göra det osynligt för användaren. En term som ofta återkommer i detta sammanhang är One-Click-hantering där användaren på bara ett, eller mycket få, klick kan åstadkomma delar som traditionellt krävt mycket mer både kunnande och tid. Ett exempel på detta är att sätta upp en backup och DR-lösning samt att återställa data efter någon form av katastrof, som i Nutanix plattform sker med cirka tre klick trots en omfattande och komplex bakomliggande hantering.

– För att generalisera lite skulle jag säga att de flesta av oss troligen väljer en väg som är snabbare och enklare jämfört med en mer tidskrävande och omständlig dito om slutresultatet för de båda är detsamma, säger Mats Ericson, Nutanix nordiska GM.

– Vi vet att tidsfaktorn är en del som blir allt mer värdefull både privat och inte minst för företag som måste kunna göra allt mer med mindre resurser på en kortare tid. Våra tekniker spenderar därför oerhört mycket tid på att skapa lösningar som bara fokuserar på det som verkligen måste konfigureras eller väljas av den tekniker som jobbar med plattformen för att på detta sätt kapa den totala tiden som en process tar, oavsett om detta handlar om konfiguration, övervakning eller återställande av data, säger Ericson.

Han jämför företagets förhållningssätt med Apple och Iphone. Att Iphone-användare oftast bryr sig mer om hur telefonerna fungerar och vilka appar man kan köra snarare än den underliggande hårdvaran som gör det möjligt.

– Det är de tjänster och applikationer som mobilen tillhandahåller och som körs på den här lilla infrastrukturen som är det viktiga, som betyder något och som skapar värde för mig som användare, vi får en lättanvänd lösning där vi känner igen oss i alla lägen och oavsett från vilken enhet jag använder eller loggar in på, säger Mats Ericson och fortsätter.

– Det är precis så vi ser på världen utifrån Nutanix ögon när vi tittar mot företags IT. Att möjliggöra för våra kunder att inte behöva fokusera så mycket på att hålla lampan tänd, utan att faktiskt använda de resurser man har i organisationen till att skapa värde för verksamheten genom att till exempel driva automatisering, saker som verkligen skapar värde för organisationen.

– Det är detta vi ser som möjligheten med vår plattform, att skapa en förflyttning från det gamla lite mer tungdriva till det nya som snabbare och enklare skapar affärsvärde för kunderna, vilket är ett av de primära budskap vi vill förmedla till vår lokala marknad, säger Mats Ericson.

Nutanix i Sverige 2021 och framåt

Tittar vi lite närmare på Nutanix portfölj och den svenska marknaden är det primärt HCI som både historiskt och fortfarande lockar svenska företag. En HCI-modell där kunder följt med från den mer klassiska formen hybrid-converged-infrastruktur till hyper cloud-infrastruktur. Men den procentuellt kanske största tillväxten märks inom områden som tidigare haft en relativt liten spridning i Sverige.

– Det som lockar kunder, både gamla och nya är i grunden vår HCI-modell som kombinerat enkelhet med kraft och skalbarhet. Men de delar som vi ser växer snabbast är områden som automation av infrastruktur, det är tjänster för att hantera databaser där en produkt som heter Era går spikrakt uppåt både på vår marknad och globalt.

Mats Ericson och Joel Lindberg
Mats Ericson och Joel Lindberg vid Nutanix menar att företagets tjänster är anpassade för mer eller mindre alla storlekar på företag inom alla tänkbara vertikaler.

Vi har tidigare pratat om Nutanix resa från att sälja hårdvarulösningar till att bli program- och licensorienterat. Trots denna övergång ligger dock tankarna hos många Svenska företag kvar i att Nutanix främst inriktar sig mot fullstora enterprisebolag, i varje fall om det ska vara lönsamt att använda företagets lösningar. Det stämmer inte alls med Nutanix anno 2021, uppger Mats Ericson.

– Som alla företag har även Nutanix ett arv baserat på det företag vi en gång var. Detta arv har så klart en positiv del i form av de tjänster och produkter som vi under åren lanserat, men den har även en del som visar på att våra lösningar var förhållandevis dyra, i varje fall sett till lite mindre företag. Våra lösningar kostade helt enkelt en hel del pengar, säger Mats.

– Men det som har hänt sedan dess är att vi har anpassat vår produktportfölj och anpassat kostnaderna, nu har vi både lösningar och en prisbild som passar kunder ner mot 20–30 anställda och ända upp mot Fortune 50-bolag och allt däremellan, säger Mats Ericson och uppger att de finns representerade i ”alla vertikaler”.

– Vi har kommuner, vi har landsting, vi har retail, vi har finanskunder, klassisk industri med mera. Vi har idag äldre kunder och företag som sitter på en äldre infrastruktur och vill göra en refresh men det kan lika gärna vara helt nya startups som gått in i en public cloud first-strategi men som nu insett att de behöver någonting emellan för att bygga den hybrida molnleveransen som allt fler eftersträvar. Detta gör att det inte finns någon riktig typkund utan våra tjänster passar i princip alla affärsområden och typer av företag.

Joel Lindberg, teknisk chef på Nutanix Sverige, flikar här in:

– Jag brukar säga att vi idag har byggt en demokratiserad teknologi som passar alla företag. För samma mjukvara som Nasdaq kör kan Olles köpcenter använda och dra samma nytta av. Detta ger oss en enorm bredd och lösningar som företag kan växa med helt efter deras behov och förutsättningar.

 Just denna del, att Nutanix tjänster och lösningar passar de flesta företag, är även något som Mats hoppas kommer att avspegla sig bland svenska bolag under kommande år.

– Jag hoppas och tror att Nutanix kommer att ha en betydligt större position i det allmänna medvetandet hos marknaden. Jag tror att vi kommer att ha en ännu större och fortsatt lojal partnerbas där vi kommer att ha ofantligt många fler kunder även om vi redan har en försvarlig andel i dagsläget, där vi har en väldigt stark tillväxtkurva. Så jag ser väldigt ljust på framtiden för både Nutanix, våra partners och kunder där vi framför allt kommer att se en tydlig differentiering mellan den klassiska core- eller HCI-affären som flera leverantörer erbjuder och den mer totala stacken som Nutanix levererar med alla tilläggsprodukter som skapar det verkliga värdet för kunderna. Det är min ambition för den här marknaden under kommande år, avrundar Mats Ericson.

Hårdvaruexpert med djupt IT-kunnande inom en mängd områden som tidningen täcker. Arbetar sedan årsskiftet som huvudredaktör och affärsutvecklare.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här