Artikeln är en del av ett kommersiellt samarbete mellan Nutanix och Datormagazin.


Datormagazin träffar Jan Ternström, grundare av Media Network och Sverige.Net. Han berättar om migreringen till Nutanix plattform och hur den revolutionerat managering, prestanda och tillgänglighet för såväl Jans företag Telium som deras kunder.

Telium jobbar med helhetslösningar inom IT vilket omfattar allt från hårdvara, service, och konsultation till drift, internet och övervakning med mera. Bolaget har sin kärna i Halmstad och jobbar nästan uteslutande i Halland. Trots att Jan Ternström grundade Media Network i Halmstad AB redan 1989 och även varit aktiv inom IT- och serverarkitektur sedan 1986 hade han inte ens hört talas om Nutanix före 2018.

– Vi hade kommit i ett läge där våra kunders data ökade snabbt och de behövde ökad kapacitet samtidigt som vi fick många nya kunder. Detta gjorde att vi började titta på ett system som dels skulle vara lätt att övervaka för våra tekniker, det skulle maximera IOPS, ge oss önskad skalbarhet både sett till beräkningskraft och lagning och ha högsta driftsäkerhet med 100 procent redundans, säger Jan Ternström som givetvis var mån om att lösningen även skulle vara kostnadseffektiv från start.

Kände inte till Nutanix innan 2018

– Vi började därför titta på flera olika lösningar och under Fujitsu forum i München 2018 kom vi för första gången i kontakt med Nutanix, ett företag som vi fram till dess aldrig hört tals om, säger Jan Ternström.

Efter en initial dialog tog Telium med sig tekniker till både Prag och Lissabon för att titta närmare på vilka Nutanix var, vad de kunde erbjuda och för att sätta sig in i företagets lösningar.

– Vi såg här ganska snabbt att grunden för Nutanix, AOS, byggde på mycket smarta algoritmer vilket var en av de delar som vi fastnade för, säger Jan som berättar att de under en relativt kort tid satte upp en projektplan för att växla över till Nutanix.

grundkriterier Telium
Tack vare Nutanix plattform kunde Teliums fem grundkrav uppfyllas till fullo.

– Vi började här, enkelt utryckt, från en lösning bestående av dubbla SAN-lösningar med tio rackservrar som var kopplade i en redundant uppsättning. Systemet baserades på 15K-diskar i en Raid10-konfiguration som gav oss mellan 6 000 och 8 000 IOPS.

Lyckad migrering

– Vi gjorde under en kort period en live-migrering med zero downtime vilket man knappt trodde var sant, allt bara flöt på. Efter migreringen kör vi nu bara fem noder vilket känns otroligt bra då vi kunnat minska både det fysiska fotavtrycket som vår tidigare lösning upptog samt att vi ur ett minst lika viktigt miljöperspektiv, något som både vi och våra övriga partners jobbar hårt med, har kunnat minska strömförbrukningen markant.

Telium - fem noder
Telium gick efter sin migrering från dubbla SAN-miljöer med över tio serverrack till bara fem noder med ökad prestanda, avsevärt mindre fotavtryck och lägre energiförbrukning som några av alla fördelar.

– Ser vi sedan till prestandan har denna ökat till en stabil nivå på 550 000 IOPS vilket är helt ”mind blowing”. Detta är inte bara ett uppskattat värde utan en faktisk nivå som vi uppmätt med hjälp av ett av Nutanix många ovärderliga verktyg X-Ray, som enkelt utryckt kan sägas vara ett benchmarkverktyg för infrastruktur och hyperkonvergerade plattformar, säger Jan Ternström.

Nästa steg som vi tittar på att börja använda är Era, för att optimera och automatisera databashantering

– Till detta använder vi idag även så klart AOS, som är grunden i allt, samt Prism Pro för att övervaka och göra forecast på olika delar, vilket gör arbetet mycket enklare och snabbare för våra tekniker som har full insyn i allt från en plats. Nästa steg som vi tittar på att börja använda är Era, för att optimera och automatisera databashantering, säger Jan Ternström.

Snabbare backuper

Han beskriver hur de på mycket kort tid lyckats genomföra en total migrering som minskat infrastrukturens fotavtryck i alla led med högsta driftsäkerhet och full redundans. Backuper tar sekunder istället för timmar, skalbarheten beskriver han som strålande och IOPS har alltså ökat nästan 100 gånger.

– Allt med en bättre konstnadseffektivitet över tid för både oss och våra kunder, säger Jan Ternström.

– Till detta måste jag även få lyfta fram den support och den dialog som vi haft och hela tiden har med Nutanix. Vi hade tidigare hört talas om att denna var mycket bra och det har även visat sig gång efter annan att det inte var tomma ord. Det stöd vi hela tid får är helt outstanding, både från teamet här i Sverige och på en global nivå via gemensamma partners som Fujitsu.

– Nutanix lösningar har till och med varit så imponerande att vi börjat erbjuda lösningarna direkt till våra kunder där vi redan har hunnit med att sälja in både en tre- och en fem-nods lösning, avslutar Jan Ternström vid Telium.

Hårdvaruexpert med djupt IT-kunnande inom en mängd områden som tidningen täcker. Arbetar sedan årsskiftet som huvudredaktör och affärsutvecklare.