I patenträttegången mellan Apple och Samsung behövde juryn i den amerikanska federala domstolen bara överlägga i lite över 21 timmar efter tre veckors domstolsförhandlingar.

Det hela började med Apples stämning i april förra året och avslutas nu med juryns beslut att Samsung har gjort intrång i Apples designpatent med alla 21 av de ifrågasatta produkterna. Dessutom fastställde rätten att Samsung kopierat Apples fingergester, konturerna på baksidan av Iphone och startskärmens gränssnitt.

Än mer bestickande är att rätten fann att Samsungs chefer antingen visste eller borde ha vetat att deras produkter inkräktar på de angivna patenten. Datorplattan Galaxy Tab, befanns dock inte ha kränkt Apples patent på Ipads design. Vidare konstaterades i domen att Apple inte gjort intrång i något av Samsungs patent.

Domstolen tilldömde Apple ett skadestånd på strax över en miljard dollar, i runda tal sju miljarder kronor, ett ansenligt belopp som Samsung visserligen har råd att betala, men som ändå är kännbart.

Apple har uttalat sin glädje över att domstolen funnit att det inte är rätt att stjäla, medan Samsungs syn är att domslutet innebär en förlust för den amerikanska konsumenten. Samsung ger inte upp patentstriderna och domen kommer sannolikt att överklagas.

Anders har skrivit för Datormagazin sedan 1988. När tidningen lades ned blev det i stället High Score och därefter PC Hemma. Så småningom tillkom tidningen PC+, som efter några år slogs ihop med PC Extra och blev Datormagazin igen - cirkeln sluten. Anders är på flera sätt tidningens äldsta medarbetare och har försörjt sig på heltid som frilansare i över 20 år. Från och med 2019 arbetar han dock bara halvtid - andra halvan tillbringar han som pensionär och trivs med det.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här