Antalet bredbandabonnemang på 100 megabit per sekund eller mer ökade kraftigt under 2013 enligt Post- och telestyrelsens rapport Svensk telemarknad 2013.

Rapporten Svensk telemarknad 2013 från PTS beskriver utvecklingen på telekommarknaden under förra året och visar att antalet bredbandsabonnemang med hastigheter på 100 megabit per sekund  under 2013 uppgick till 975 000, vilket är en ökning med 29 procent sedan 2012. Ökningen ligger på fibersidan, medan abonnemangen via xDSL och kabel-TV minskade.

Mobilabonnemang via 4G har ökat från 2,4 miljoner år 2012 till 5,2 miljoner under 2013, medan de som faktiskt kopplat upp sig mot ett 4G-nät är färre, bara 1,5 miljoner. Mängden datatrafik i mobilnäten ökade under året med 54 procent.

Den genomsnittlige smartmobilanvändaren förbrukade 1,3 gigabyte data per månad, medan den som köper mobilt bredband som en fristående tjänst, till exempel till dator eller platta, använder nästan sju gigabyte per månad.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här