För inte så länge sedan hölls den årliga upplagan av Citrix Synergy. Redan på förhand hade vi fått information om att konferensen skulle bli ett avstamp, en nytändning för Citrix. Och nog stämde det.

Från början bestod Citrix lösning av en enkel fjärråtkomstprodukt, men detta har förändrats under åren. Och i över 20 år har företaget även haft ett nära samarbete med bland annat Microsoft. Ett samarbete som nu kommer att intensifieras på flera plan. En viktig anledning till detta kan direkt kopplas till Citrix nya CEO Kirill Tatarinov, som kommer från flera ledande befattningar inom Microsoft.

Det som lyftes fram under konferensen Citrix Synergy var integration av Office 365, Skype for Business, Azure och Share file. Men det fanns även nyheter som Work space as a Service, där Citrix Netscaler fungerar lite som en schweizisk armékniv.

Fyra fokusområden

Företagets fyra primära fokusområden är Molnet, IoT, Mobilitet och Big data. Samtliga kommer att ha en stor inverkan på företagens framtida utveckling. Även den traditionella infrastrukturen finns med i detta resonemang, men denna klassas idag som mer eller mindre självklar. Dessa fyra områden har som synes även en klar röd tråd som länkar samman dem.

Det uppges att cirka 90 procent av dagens företag använder molnet på ett eller annat sätt. Från enklare lagringslösningar och synkronisering mellan enheter till att stora delar av infrastrukturen finns som en molntjänst. Detta med molnet har gått från att vara ett koncept till att bli en fråga om i vilken omfattning det ska användas.

Samma trend gäller de mobila enheterna. Det uppges att 40 procent av företagen inte tillhandahåller mobila enheter, utan att deras fokus ligger på att hantera säkerheten när de anställda använder sina privata enheter. Till detta kommer cirka 30 miljarder anslutna IoT-enheter, vilka skapar enorma mängder data som ska samlas in och bearbetas. Det är här som även big data kommer in i bilden. Fast oavsett IoT växer mängden data som företagen behöver analysera.

Nej blir ja

Under sin presentation förklarade Kirill Tatarinov att vi på en global nivå, efter decennier av tillväxt inom IT-sektorn, under senare år har stagnerat och även delvis backat. Detta har enligt analytiker lett till en sorts ekonomiskt gap på cirka 2,7 triljoner dollar. Detta gap har till stor del uppstått på grund av den enorma komplexitet som vi under åren byggt upp i olika tekniska lösningar. Företag har ganska ofta satsat på ett visst spår dit alla investeringar har gått. Därför står en del av dem idag med delvis föråldrad teknik som nu måste byggas samman med nya lösningar för att fungera i framtiden.

Generellt är denna anpassning mycket kostsam, och företagen drar sig för att göra nya investeringar eller lära sin personal nya system. Därför har de valt, eller tvingats, att säga nej till de nya möjligheter som dagens teknik medför. Det är detta som Citrix skjuter in sig på. För med deras produkter ska företag kunna behålla sina program, system och även maskinparker samtidigt som de infogar nya lösningar.

Produkter och molnintegration

En av de stora nyheterna under Synergy var att företaget nu går mot en mer enhetlig lösning, inte som tidigare flera separata lösningar.

Enligt Kirill är de till två tredjedelar där, de räknar med ytterligare förbättringar under kommande månader. Efter det ska den nya plattformen Citrix Workspace Suite vara helt komplett. Kunderna ska känna igen sig och nå ett mer eller mindre gemensamt gränssnitt för alla plattformar och enheter.

Nästa stora del som presenterades var den allt större molnintegrationen. Citrix ska inom ett års tid molnanpassa hela sin portfölj. Du ska även kunna ansluta och arbeta mot multipla moln. Nu kommer allt inte att tvingas till molnet, utan företag kommer att kunna välja vad som ska ligga kvar lokalt – en form av valbar hybridstruktur.

Tillsammans kommer dessa båda lösningar helt eller delvis att omfatta Xen App, Xen Desktop, Xen Mobile och Sharefile.

Paketet Netscaler innebär att data och applikationer ska kunna nås från valfri enhet. Den fria arbetsplatsen blir just fri.

Föregående artikelHär är nya Iphone 7 – utan hörlursuttag
Nästa artikelWindows startar inte
Hårdvaruexpert med djupt IT-kunnande inom en mängd områden som tidningen täcker. Arbetar sedan årsskiftet som huvudredaktör och affärsutvecklare.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här