Två tredjedelar av Sveriges hushåll och företag har tillgång till snabbt bredband och hela 61 procent till fiber.

Post- och telestyrelsens rapport PTS bredbandskartläggning 2015 har lämnats till regeringen och visar att två tredjedelar av alla hushåll och företag i Sverige hade tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund i oktober 2015.

Detta innebär en ökning med sex procentenheter på ett år. Det huvudsakliga skälet till detta är att utbyggnaden av fibernät fortsätter i hög takt. 61 procent av hushållen hade tillgång till fiber, vilket är en ökning med sju procentenheter på ett år.

Ytterligare cirka tio procent av hushållen finns inom 50 meter från en fiberansluten byggnad och skulle därför kunna ansluta sig till fibernät utan omfattande investeringar. Fiberutbyggnaden sker nu i stort sett uteslutande till villor och kartläggningen visar att en tredjedel av Sveriges villor redan är anslutna.

Fibertillgången är helt naturligt störst i tätbebyggda områden, medan tillväxten däremot är snabbast utanför tätort och småort, där 21 procent av hushållen har tillgång till fiber, en ökning med åtta procentenheter på ett år.

Samtidigt har utbyggnaden av trådlöst bredband ökat kraftigt, och snabba mobila bredbandsnät täcker nu 77 procent av Sveriges yta.

Anders har skrivit för Datormagazin sedan 1988. När tidningen lades ned blev det i stället High Score och därefter PC Hemma. Så småningom tillkom tidningen PC+, som efter några år slogs ihop med PC Extra och blev Datormagazin igen - cirkeln sluten. Anders är på flera sätt tidningens äldsta medarbetare och har försörjt sig på heltid som frilansare i över 20 år. Från och med 2019 arbetar han dock bara halvtid - andra halvan tillbringar han som pensionär och trivs med det.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här