Under årets upplaga av Box Works fick vi en första inblick i ett nytt, bredare och mer komplett Box. Det handlade mycket om analys av data och samverkan.

Årets Box Works hölls i San Francisco. Den största nyheten var att Box under kommande månad tar nästa steg och lanserar den öppna betaversionen av Box Skills. Detta är ramverk som ger möjlighet att digitalisera och automatisera nästan alla typer av affärsprocesser, som traditionellt har varit alltför kostsamma eller opraktiska att digitalisera eller automatisera.

Tre initiala Skills

Box Skills har i nuvarande utförande utvecklats för att ta hjälp av maskininlärningsverktyg från IBM Watson, Microsoft Azure och Google Cloud. De presenterade tre initiala lösningar:

  • Bildigenkänning. Föreställ dig att du eller ditt företag har en stor mängd bildmaterial av olika slag. Bilder som inte är klassificerade och som har en begränsad mängd metadata som förklarar innehållet. Varje gång du behöver en specifik bild måste du söka igenom alla vilket är tidskrävande. Med Box lösning kommer alla bilder som är placerade i deras gränssnitt att genomsökas och mängder av metadata kommer automatiskt att tillföras dessa bilder. Detta handlar om allt från enskilda föremål på bilden till text som kan extraheras. Dessutom kommer vi att kunna utvinna mängder av annan data som kön, sinnesstämning, omgivning och mycket mera. All denna data kan sedan användas för klassificering. Lösningen använder kraften från Google Clouds plattform och kommer i publik betaversion under november.
  • Ljudtranskription och -analys. Nästa lösning fokuserar på ljud i olika former. Det kan vara allt från ren omvandling av ljud, till lösningar som känner igen vem som pratar och på så sätt gör innehållet enkelt sökbart. Lösningen ska även kunna analysera röster och finna sinnesstämningar som ilska, frustration, lycka, med flera. Dessutom utvinns nyckelord som är viktiga för det aktuella samtalet. Genom att sedan kombinera detta kan vi få fram enorma mängder informativ data. Låt säga att det gäller ett säljsamtal, då kan vi direkt få fram vilka ord som ökade respektive minskade intresset. Denna lösning baseras på teknik från IBM Watson och kommer att finnas som publik betaversion i början av 2018.
  • Videoanalys. Lösningen arbetar med Microsoft Azure Cognitive och kan analysera videofiler för att hitta personer, kännetecknande miljöer och även talsessioner. Alla dessa data blir sedan taggade vilket kan användas för att sammankoppla med annan relevant data. Det är en riktigt intressant lösning som även denna kommer som öppen betaversion i början av nästa år.

Skills Kit och integration

Gemensamt för dessa och kommande Skills är att vi även får tillgång till företagets lösning för att direkt dela data eller bjuda in medarbetare till samarbete. Låt säga att vi i en film kommer till en punkt där vi inte hör eller förstår vad som sägs. Då kan vi tagga denna sekvens, bjuda in berörda personer och be dessa förklara eller förtydliga. Därefter sköter plattformen arbetet med att hantera rättigheter och att följa upp samt återkoppla.

Utöver dessa färdiga Skills presenterades även Box Skills Kit, vilket är en uppsättning resurser som utvecklare kan använda för att skapa anpassade Box Skills. Det kan gälla allt från att sammankoppla olika funktioner till att integrera tredjepartslösningar.

Box Graph och Feed

Bland flera andra nyheter fanns ytterligare två som var aningen mer intressanta.  Den första av dessa är Box Graph, ett intelligent Box-baserat nätverk som består av innehåll, relationer och aktiviteter. Box Graph baseras på integrerade rättigheter, för att säkerställa att all data alltid finns i kundens säkra instans. Användarna kan endast se och interagera med filer och innehåll som de har behörighet till, vilket gör tjänsten lätt att implementera i befintliga lösningar.

Det första program som baseras på Graph är Feed. Det är ett anpassat och delvis självlärande aktivitetsflöde som sammanställer och lyfter de uppdateringar, insikter och innehåll som är mest relevant för varje enskild användare i varje unik situation. Detta gör att vi blir effektivare och spenderar mindre tid med att söka efter relevant innehåll.

Utöver dessa nyheter presenterades även ett flertal förbättringar. Det som var kanske mest uppskattat var möjligheten att i större utsträckning kunna granska, redigera och kommentera filer direkt i Box-miljön utan att behöva lämna gränssnittet.

Av Patrik Wahlqvist

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här