Efter det att en person studerat programmering under en tremånadersperiod på Grace Hopper-programmet i USA byggdes en applikation som en övning. Den vidareutvecklades av tre personer i ett team och tog tre veckor att bygga. Applikationen kallas för Align.

När de hade bestämt vilken av de 20-talet idéerna de skulle köra på fortsatte de med att göra user-stories. Därefter skapades gränssnittet, vilket skedde på en whiteboard. Det hela sammanställdes i ett dokument där de beskrev vilka data som krävdes, något som också fick dem att välja Googles molndatabas Firebase. Denna valdes därför att den klarade att kommunicera i realtid med hjälp av websockets samt hade inbyggt stöd för autentisering av användare och Oauth.

En modell skapades i Json utifrån de databehov som identifierats. Firebase föredrar en så platt struktur som möjligt, men det gick att lagra den i flera nivåer.

Projektet lagrades på Git och för göromålen användes Waffle.io. För att slippa skriva all kod från början användes Firebones som grundplåt. Appmakarna ville inte arbeta så mycket med gränssnittet och valde därför VictoriaJS, som används för att visualisera tidsrymder.

Att använda Align är hur enkelt som helst, skapa ett konto och du hamnar på tidslinjen som skapas av VictoriaJS. Klicka på plustecknet längst nere till höger för att skapa ett nytt objekt på tidslinjen. Då får du ange namn, beskrivning och status samt förstås tidsintervall och färg.

För er nyfikna DMZ-läsare måste vi förstås nämna att koden återfinns i sin helhet på https://github.com/aligncapstone/align. Projektet använder bland annat Node.js, React, Material-UI, Webpack och Babel.

https://align.fun

Av Patrik Brinkhäll

 

Den tryckta upplagan av Datormagazin har en fast avdelning kallad ”Resurser på webben”, där vi tipsar om intressanta lösningar på webben. Detta var en liten smak av föregående nummer 11 (nummer 12 finns i butik).

1 KOMMENTAR

  1. Align låter ju trevligt, men det hade varit ännu trevligare om artikelförfattaren hade beskrivit syftet med appen. Vad används den till? Tidsplanering?

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här