Browsing: webbtjänster

De kallar det för ”funktioner som en tjänst”, fast på engelska då förstås. Det handlar om att få färdig funktionalitet i ett API, serverat som ett smörgåsbord i molnet.

Brave kallas en ny webbläsare, baserad på öppen kod. Den har fokus på snabb laddning av sidor, säker surfning och på din integritet. En panel visar hur den har skyddat dig på webben.

De flesta känner till att Google vet en hel del om deras vanor på nätet. Däremot kanske färre känner till att de kan granska och redigera den information som har sparats om dem.