Ignite 2018
Årets Ignite och Envision-event hölls i Orlando och hade lockat över 30 000 deltagare från hela världen.

Under sista veckan i september så anordna Microsoft sin årliga Ignite-konferens i Orlando, USA. En konferens där IT-proffs från världens alla hörn träffas för att utbyta idéer och få en djupare inblick i Microsofts nuvarande och kommande lösningar. Vi är självklart på plats och följer eventet från första parkett för att ge er den senaste informationen.

Som vanligt var det Microsofts CEO Satya Nadella som höll den inledande keynoten, men denna gång så var det inte så mycket fokus på en enskild produkt eller lösning. Under Ignite 2018 fokuserade han på en kombination av det intelligenta molnet och Edge-enheterna, samt säkerhet i alla dess former.

Säkerhet allt viktigare

Om vi börjar med den sistnämnda är detta ett område som växer varje år, månad eller till och med dag för mer eller mindre alla företag. Vi har gått från en värld där angreppsytorna varit begränsade till att möta säkerhetsrisker överallt i vardagen där teknik är inblandad på något sätt.

Microsofts mål här är att hålla alla användare, sensorer, end-pointenheter och allt som knyter samma dessa säkra i alla led.

– Vi behandlar dagligen över 6,5 triljoner säkerhetssignaler på en global nivå. Genom att använda datan i kombination med maskinlärning och AI står vi rustade att bygga det bästa och mest kompletta skydd som Microsoft någonsin tagit fram, säger Satya Nadella.

Enligt Nadella riktas dagens mot IOT-enheter av olika slag, snarare än traditionella datorer eller servrar.

– Tänk er dagens IoT utveckling där vi i grova drag har 9 miljarder mikrokontrollers. Dessa finns ute, i golv, bord, ugnar, kedjor med mera. För att hantera det måste skyddet ligga i en blandning av molnbaserade lösningar och lokalt i de olika enheterna, säger Nadella.

Ignite 2018 - Envision
Ignite och Envision var pedagogiskt uppdelade över dubbla kongresshallar och sträckte sig över allt från keynote och mindre diskussionsgrupper till certifieringar och labbar.

Microsoft Threat Protection integreras i Microsoft 365

Under konferensen presenterades Microsoft Threat Protection, den nya grunden för företagets säkerhetslösningar. Det handlar om en samlingsplattform som sträcker skyddar allt från e-post, datorer och dokument till identiteter och hela infrastrukturer. Lösningen integreras i Microsoft 365, vilket gör att alla kunder från dag ett omfattas av skyddet.

– Microsoft Threat Protection är en ny end to end-lösning vars uppgift är att upptäcka alla former av cyberhot och åtgärda de effekter och skador som de har. Detta är Microsofts mest omfattande säkerhetslösning som kombinerar intelligensen och tekniken från samtliga av Microsofts säkerhetsprodukter, säger Satya Nadella.

Det är dags att slopa lösenorden

Fram till idag ligger grunden i nästan all dataförlust i ett förlorat lösenord. Det innebär att det fösta steget måste bli att skapa ett ekosystem där vi inte längre behöver lösenorden.

– Vi har under en lägre tid jobbat på lösningar för en lösenordfri inloggning och kan idag tack vare Microsoft Authenticator göra detta för tusentals appar. Tack vare lösningen kombineras och kontrolleras inloggningen genom en kombination av användarens telefon med antingen fingeravtryck, ansikte eller en pinkod för en säkrare multifaktorsvalidering. I dagsläget är det inget annat företag som låter Enterprise eliminera användandet av lösenord i den omfattning som Microsoft gör, säger Nadella.

Rapportering och processbaserat skydd

Innan ett företag verkligen kan ta sig ann sitt arbete för att skydda sitt data och sina resurser så måste de förstå vad som ska skyddas, på vilket sätt och var farorna ligger. För att underlätta arbetet har Microsoft lanserat Secure Score, ett dynamiskt rapportverktyg för cybersäkerhet.

Genom att använda tjänsten får organisationer och företag i alla storlekar bedömningar och rekommendationer om hur olika områden ska hanteras. Genom att följa dessa så minskar risken att drabbas med upp till 30 gånger, uppger Microsoft. Rapporten omfattar delar som säkerställa administrativa konton, användarkonton och även stänger av automatisk vidarebefordran av e-post på klientsidan.

Alla kan dra nytta av lösningen, men den tros framförallt gynna SMB-segmentet

– Microsoft Secure Score finns nu tillgängligt för att hjälpa IT-proffs och administratörer att förstå hur deras säkerhet ser ut. Detta med hjälp av en extra kontroll från Microsofts Cloud app security, Azure AD och Azure security center som tillsammans lägger en grund för att tätare och starkare skydd, säger Nadella.

Alla kan dra nytta av lösningen, men den tros framförallt gynna SMB-segmentet där många företag saknar de resurser som krävs för att ha egna IT-experter.

Azure confidential computing ska skydda data som bearbetas

Det vi har tittat på fram tills nu på Ignite 2018 gäller i första hand data som till stor del är i vila. Det vill säga data som är placerad på någon form av media. Men hur ska vi skydda data under tiden som den bearbetas? Microsofts svar på frågan lanseras i början av oktober och kallas Azure confidential computing.

Lösningen uppges vara den första i sitt slag som skyddar data under tiden den processas i publika moln. Tjänsten kommer från start att finnas som en ”publik” förhandsversion anpassad för den nya Azure VM-familjen kallad DC. Den baseras på Intels SGX-teknik som presenterades förra året.

– Dataintrång härrör ofta till cyberkriminellas åtkomst till data vilken används för beräkning, analys eller andra funktioner. Detta hindrar många organisationer från att använda molnet för att bearbeta känsliga data. Men tack vare Azure confidential computing så kommer Azure att vara den första molntjänst som erbjuder en säker plattform för alla former av data både i vila och under bearbetning.

Missa inte vår rapportering från dag 2 och dag 3 av Microsoft Ignite 2018.

Hårdvaruexpert med djupt IT-kunnande inom en mängd områden som tidningen täcker. Arbetar sedan årsskiftet som huvudredaktör och affärsutvecklare.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här