Hem Annons LPWAN-teknologier – Vilken IoT-lösning passar till vad?

LPWAN-teknologier – Vilken IoT-lösning passar till vad?

0
texten nedan är en annons från och av Paessler

Internet of things baseras på många sammankopplade enheter, och även om LPWAN (low-power wide area network) bara är en av flera olika kommunikationstekniker inom IoT blir den allt viktigare.

Behovet av att koppla samman enkla enheter som sensorer och ställdon, med så låg energiförbrukning och så hög täckning som möjligt, ökar. Och den här typen av kommunikation är vad som typiskt diskuteras när man pratar om strömsnåla, trådlösa nätverk som sträcker sig över stora ytor, eller helt enkelt LPWAN.

LPWAN som sådant är designat för att koppla samman billiga, strömsnåla enheter som har låg bandbredd, men det finns flera skilda tekniker under samlingsnamnet som vi vill berätta mer om här.

Skillnaden mellan Sigfox, MIOTY, LoRA och NB IoT

Här kommer vi att gå igenom de största och mest välkända standarderna just nu, även om listan säkerligen kommer att behöva uppdateras framöver eftersom IoT är en växande marknad där ingenting är skrivet i sten.

SIGFOX

Tekniken från det franska företaget Sigfox passar bäst för applikationer med extremt låg bandbredd och högst begränsad ”energibudget”. Det gör att sändarna kan arbeta fristående, upp till tio år eller mer med ett litet batteri. Bland exemplen hittar vi spår- och hanteringssystem för containrar, koncept som ”den smarta papperskorgen” eller spårning av väskor. Det speciella med Sigfox är att det handlar om ett helt fristående nätverk för IoT-enheter, som tyvärr har begränsad täckning i Sverige.

MIOTY

Den mjukvarubaserade lösningen MIOTY från Fraunhofer-institutet använder ett effektivt kanalkodningssystem som ökar den trådlösa täckningsgraden tio gånger jämfört med konventionella 868 MHz-system. Eftersom lösningen minimerar självstörningar har systemet stöd för upp till en miljon samtidiga sändare. Där exempelvis Sigfox sänder kompletta datapaket delar MIOTY upp dem i så kallade sub-packets (det kallas telegram splitting). Sändarna sticker ut med sin kompakta design och en utökad batteritid som sträcker sig över flera årtionden. Mottagarna kan specialkonstrueras efter specifika krav från kundernas användningsområden. MIOTY kan användas för både stationära och mobila tillämpningar.

LORA

LoRa är en teknik utvecklad av chiptillverkaren Semtech som erbjuder relativt hög bandbredd jämfört med andra LPWAN-lösningar. Eftersom den kräver Semtech-hårdvara räknas den inte som en öppen standard. För LoRa måste själva nätverksinfrastrukturen byggas, vilket också är fallet med MIOTY, men inte Sigfox. Det innebär att LoRa och MIOTY bara är intressanta för projekt som har en rumslig avgränsning, allt annat skulle innebära extremt höga merkostnader när det gäller infrastruktur och personal.

På andra sidan innebär denna metod att man slipper beroenden av nätverksstandarder, vilket är fallet om man använder Sigfox-nätverket.

NB IOT

Denna smalbandsteknologi passar energisnåla IoT-enheter med låga krav på bandbredd. Genom att använda existerande infrastruktur från LTE- och GSM-operatörer blir smalbandskommunikation tillgänglig för IoT-enheter över hela Sverige på ett enkelt sätt. NB IoT är en del av release 13 av 3GPP-standarden för att sänka energiförbrukningen, kostnaden för enheter och tillåta bättre täckning för att nå svåråtkomliga platser (som långt inne i byggnader).

Dessutom, eftersom data är krypterade, erbjuder NB IoT den kanske högsta säkerheten av samtliga LPWAN-tekniker som diskuteras här.

Några praktiska exempel på LPWAN-nätverk

LPWAN gör det möjligt att föra in helt nya tillämpningar i IoT-världen, tack vare låga kostnader och energieffektiv design. Distribuerade sensorer för mätning av luft- och vattenkvalitet kan övervakas, men även vindturbiner och trafikljus… bara fantasin sätter gränserna.

Vill du veta mer och få fler exempel? Kolla in IT Explained: LPWAN på https://www.paessler.com/it-explained.

Varför övervaka?

Med PRTG från Paessler och IoT kan problem lösas innan de händer. Det är förstås inte de data som skickas av varje IoT-enhet som är av intresse men informationen som extraheras och vad som görs med denna information. Med en komplett övervakningslösning som PRTG, som har ett flexibelt användargränssnitt och är lätt att konfigurera, analyseras IoT-data i realtid och varningar eller larm skickas baserat på fördefinierade tröskelvärden och regler, som gör det möjligt för organisationen att agera proaktivt vid förändrade förhållanden.

LPWAN-tekniker har nått en imponerande ställning på marknaden på bara några år. På Paessler är vi övertygade om att vi har en oerhört viktig marknad framför oss när det gäller LPWAN, som kommer att bli standarden för IoT-kommunikation.

INGA KOMMENTARER

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här

Annons
×

ANNONS


 


Exit mobile version