Att jobba hemifrån innebär många gånger stora omställningar. Både för individen och IT-avdelningen. Nu har MSB tagit fram ett par dokument som ska göra att vi alla jobbar lite säkrare.

MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har tagit fram ett par PDF:er riktade till anställda och IT-säkerhetsansvariga som förhoppningsvis ska leda till att vi tänker lite extra på IT-säkerheten i dessa tider. Det handlar om ett antal frågor man bör ställa sig vid distansarbete snarare än handfasta råd.

LÄS OCKSÅ:
Lavinartad ökning av attacker mot Microsoft Exchange Server

Dustin Expo skjuts upp på grund av coronavirusutbrottet
Låt din dator hjälpa till i Covid-19-kampen via Folding@home

För många (som läser det här?) är punkterna relativt självklara, men givetvis är det bra att uppmärksamma så många som möjligt på att distansarbete medför IT-säkerhetsutmaningar för alla inblandade.

I dokumentet för de som samordnar organisationens informationssäkerhet hittar vi bland annat punkter som:

  • Att se över reglerna för de som jobbar på distans och meddela medarbetarna om vad som gäller.
  • Att se över eventuella begränsningar i antalet uppkopplingar på distans.
  • Rutiner kring incidenthantering.

Du hittar dokumenten på  MSB:s webbplats. Där finns även information och hjälp kring kontinuitetshantering, vilket är viktigt att se över under pandemin.

Ytterligare information hittar du bland annat på cert.se – Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) och informationssakerhet.se.

Direktlänkar till MSB:s faktablad:


Uppskattar du vårt arbete?
Donera gärna en slant till redaktionen.

Donera till Datormagazin


Anders Öhman, chefredaktör Har arbetat på diverse IT-tidningar sedan (det senaste) sekelskiftet. Innan dess läste han journalistprogrammet i Sundsvall efter ett år som frilans på lokaltidningen hemma i Värmland.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här