Kategori: NAT

Fråga: Jag ville göra en portvidarebefordran till min Plex-server, men det fungerade inte och jag får något besked om dubbla NAT.