För att stödja Transmetas utveckling av teknik för energieffektiva processorer kommer AMD att investera 7,5 miljoner dollar i företaget. I utbyte mot investeringen kommer AMD att få Transmeta-aktier, men även tillgång till teknik för utveckling av mer energieffektiva AMD-processorer.

Med hjälp AMD:s investering tar Transmeta ännu ett steg på vägen från att ha varit en processorproducent till att bli en renodlad teknikutvecklare som licensierar teknik till andra producenter.

Avtalet mellan AMD och Transmeta kan indirekt vara ett patenträttsligt, strategiskt drag. Transmeta och Intel utkämpar en patenträttslig tvist om teknik för energieffektivare processorer och AMD är involverat i en konkurrensrättslig tvist med Intel. Genom att alliera sig med Transmeta kan det vara så att AMD hoppas få hjälp att bli en starkare konkurrent till Intel.

Tidigare har AMD fått hjälp av Transmeta för att utveckla AMD64- och Hypertransport-tekniken.

Transmeta är ekonomiskt hårt ansatt och redovisade en nettoförlust på 24 miljoner dollar för räkenskapsåret 2006. I februari i år minskade man personalstyrkan med 39 procent.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här