DSL-tekniken för bredbandsanslutning via det befintliga kopparnätet är klart förhärskande i Europa. Men snart måste européerna släppa fixeringen vid DSL och satsa på fiber till hushållen.

DSL-tekniken erbjuder tillfredställande bandbredder idag. Men i takt med att videoinnehåll och annat material som kräver högre bandbredd blir tillgängligt på webben, kommer DSL-tekniken inte längre att räcka till. Det menar marknadsanalytikern Frost & Sullivan som pekar på att hushållens efterfrågan på höghastighetsteknik kommer att öka markant.

Över 2,5 miljoner europeiska hushåll hade tillgång till bredband via fiberoptiska nät förra året. Enligt analysföretaget kommer antalet fiberanslutna hushåll att vara 14 miljoner 2012.

Frost & Sullivan menar att Europa måste satsa på framtidssäker bredbandsteknik och en sådan är inte DSL. I ett globalt perspektiv håller de europeiska länderna inte jämna steg med andra länder, när det gäller utbyggnaden av fiberoptiska nät till hushållen. Enligt analysföretaget Point Topic fick regionen bara hälften så många nya fiberoptiskt anslutna bredbandsabonnenter som Nordamerika under sista kvartalet 2006.

Datormagazin riktar sig till avancerade och intresserade datoranvändare och är även det enda magasinet i Sverige som har en fast sektion för bevakning av Linuxområdet men vi skriver om alla operativsystem.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här