Ett oacceptabelt stort antal Xbox 360-spelkonsoler har drabbats av hårdvarufel. Microsoft förlänger därför Xbox-garantin till tre år. För att täcka den förlängda garantin och bekosta det stora antalet garantireparationer avsätter Microsoft 1,15 miljarder dollar.

De senaste månaderna har Microsoft fått utföra alltför många Xbox-reparationer och chefen för mjukvarujättens underhållnings- och apparatdivison säger att man inte ”gillar läget”. Man har gjort förändringar i produktionsprocessen som man väntar sig ska reducera antalet hårdvarufel.

Den förlängda Xbox-garantin gäller på samtliga marknader i världen och Microsoft kommer att stå för reparations- och fraktkostnaderna för Xbox-enheter som behöver repareras. Dessutom kommer man att ersätta ett ”litet antal” Xbox-användare som har betalat för reparationer efter den tidigare garantitidens slut. Den tidigare garantitiden var ett år i USA och två år i Europa.

Underhållnings- och apparatdivisionen är något av Microsofts problembarn och en markandsanalytiker uppskattar att divisionen har förlorat mer än 6 miljarder dollar sedan 2002.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här