Versionshanteringsverktyget Git släpptes häromdagen i version 2.8. Bland nyheterna finns både nya funktioner och buggfixar. Framförallt har stödet på Windows blivit betydligt bättre och framöver ska utvecklingen ske i samma takt på de olika plattformarna.

I  det officiella nyhetsinlägget nämns ett typiskt exempel på när utvecklarna måste anpassa Git för olika plattformar. På Windows är det nämligen relativt kostsamt att starta upp nya processer, men Git består i hög grad av olika skript som startar i isolerade processer. I denna version har därför Git för Windows gjorts om så att dessa skript istället är skrivna direkt i C, med effektivare exekvering som följd.

Submoduler är ett sätt att dela upp större kodbaser i flera moduler som refererar till varandra. I den nya versionen kan kommandot git fetch köras mot flera submoduler parallellt, istället för en i taget. På så sätt har prestandan i repositorier med många submoduler förbättrats avsevärt.

När du gör ändringar i ett repositorie använder Git det användarnamn du angett från första början, om du inte själv konfigurerat detta per projekt. Version 2.8 har en ny inställning som kan aktiveras för att tvinga konfigurering per projekt innan några ändringar kan sparas i repositoriet. På så sätt ska användare med flera olika e-postadresser för exempelvis jobb och privata projekt enklare undvika misstag där fel e-postadress följer med av bara farten.

Källkoden till Git finns speglad på Github. Du kan hämta binärer av Git 2.8 direkt på projektets officiella webbplats. Om du förlitar dig på pakethanterare som apt-get eller yum behöver du sannolikt lägga till ytterligare paketkällor för att få hem den färska versionen. På Homebrew för OS X är 2.6 den senaste versionen och i ports-trädet för FreeBSD har 2.8 i skrivande stund ännu inte dykt upp.

Inledde sitt digitala äventyr en Intel 486 och Windows 3.1. Sedan dess har det växelvis använts Windows, Linux och Mac. Har synts i Datormagazin sedan 2009 och jobbar till vardags som utvecklare.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här