Internetstiftelsens årliga rapport visar på ökad internetanvändning i Sverige.

90 procent av svenskarna har internet och 82 procent använder det dagligen – en ökning med två procentenheter sedan 2015. Rapporten ”Svenskarna och internet 2016” från Internetstiftelsen i Sverige, IIS, visar att nästan alla svenskar använder internet och att vi tillbringar lite drygt en femtedel av vår vakna tid på internet.

För första gånger rankas också internet som den viktigaste informationskällan, framför tv, radio och tidningar. Youtube är den populäraste webbplatsen för alla åldrar och mer än hälften av svenskarna har sålt något på nätet. I varje hem finns det i genomsnitt två datorer och en surfplatta och över hälften av åttaåringarna har idag en egen smart mobil.

I genomsnitt använder vi internet 24 timmar i veckan. Drygt nio av dessa är via mobilen, en ökning med en timme sedan förra året. Personer mellan 16 och 25 år ägnar i genomsnitt nästan 40 timmar i veckan åt internet.

Det finns nu i genomsnitt 2,07 datorer och 1,13 surfplattor per hushåll i Sverige. 92 procent har en dator, 81 procent en smart mobil och 65 procent en datorplatta.

Hela rapporten finns här: www.soi2016.se.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här