Fråga

Jag har lyckats åstadkomma fyra dynamiska partitioner på min sekundära hårddisk, som uppenbarligen delar på mina filer (ej program). Tre av dessa har samma enhetsbeteckning. Går det att sammanföra dessa till en primär partition? Jag kör Windows 10.

Ulf

 

Svar

Vi kanske först ska reda ut det här med standarddiskar och dynamiska diskar. Det är förstås samma hårdvara, det är bara sättet de hanteras av Windows som skiljer. Med en volym avses i det följande en partition eller motsvarande som Windows ser som en lagringsenhet.

Standarddisk

En standarddisk är den lagringstyp som oftast används med Windows. Termen avser en disk som innehåller partitioner, såsom primära partitioner och logiska enheter, och dessa är i sin tur formaterade med ett filsystem för att bli en volym för fillagring. Standarddiskar ger en enkel lagringslösning som är enkel att ändra.

För bakåtkompatibilitet använder standarddiskar vanligtvis samma MBR-partitionstyp som använts av Microsoft MS-DOS och alla versioner av Windows under lång tid. De kan dock också utnyttja GUID-partitionstabeller (GPT) på system som stöder detta.

Du kan lägga till mer utrymme till befintliga primära partitioner och logiska enheter genom att utvidga dem till intilliggande, sammanhängande odelat utrymme på samma skiva. Följande operationer kan endast utföras på standarddiskar:

  • Skapa och ta bort primära och utvidgade partitioner.
  • Skapa och ta bort logiska enheter i en utvidgad partition.
  • Formatera en partition och markera den som aktiv.

Dynamisk disk

Dynamiska diskar ger funktioner som standarddiskar inte gör, till exempel förmågan att skapa volymer som spänner över flera hårddiskar och möjligheten att skapa feltoleranta volymer (speglade och RAID-5-volymer). Liksom standarddiskar kan dynamiska diskar använda MBR- eller GPT-partitioner på system som stöder båda.

Alla volymer på dynamiska diskar kallas dynamiska volymer. Dynamiska diskar erbjuder större flexibilitet för volymhantering, eftersom de använder en databas för att hålla reda på information om dynamiska volymer på disken och om andra dynamiska diskar i datorn. Eftersom varje dynamisk disk i en dator lagrar en kopia av den dynamiska diskdatabasen kan till exempel en skadad dynamisk disk repareras genom att använda databasen på en annan dynamisk disk.

Placeringen av databasen bestäms av diskens partitionstyp. För MBR finns databasen i diskens sista megabyte och för GPT i en reserverad (dold) partition på en megabyte.

Dynamiska diskar är en separat form av volymhantering som tillåter volymer att ha obundna delar på en eller flera fysiska diskar. Dynamiska diskar och volymer är beroende av Logical Disk Manager (LDM) och Virtual Disk Service (VDS) och deras tillhörande funktioner.

Med dessa funktioner kan du utföra uppgifter som att konvertera grundläggande diskar till dynamiska diskar och skapa feltoleranta volymer. Följande operationer kan endast utföras på dynamiska diskar:

  • Skapa och radera enkla, utökade, randiga, speglade och RAID-5-volymer.
  • Utöka en enkel eller sträckt volym.
  • Ta bort en spegel från en speglad volym eller dela den speglade volymen i två volymer.
  •  Reparera speglade eller RAID-5 volymer.
  •  Återaktivera en saknad eller offlinedisk.

Ytterligare en skillnad är att dynamiska diskar kan bestå av flera icke sammanhängande områden på en eller flera fysiska hårddiskar, medan standardiskar måste bestå av ett sammanhängande område på en fysisk disk. Standarddiskar kan konverteras till dynamiska diskar, men tvärtom är inte möjligt i Windows. Det finns dock tredjepartsprogram som säger sig kunna göra det, rimligen då med vissa begränsningar.

Lösning

För att återgå till din fråga är det nog lämpligt att kontrollera hur dina partitioner är konfigurerade och vad de gör innan du försöker göra något åt dem. Högerklicka på startknappen och välj Diskhantering. I den nedre panelen kan du sedan hitta ganska utförlig information. Kan någon av dina partitioner kanske vara den dolda databaspartitionen?

Tre partitioner med samma enhetsbeteckning verkar mysko, det borde inte Windows kunna hantera. Men det låter av din beskrivning som om du egentligen inte behöver använda en dynamisk disk. Om du vill att hårddisken ska bestå av en enda partition för datalagring är det enklare och bättre med en standardpartition.

Kopiera alla data du vill behålla från disken till en extern hårddisk. Ta sedan bort alla partitioner och börja om från början med att partitionera och formatera hårddisken innan du kopierar tillbaka data. De operationerna kan du göra i Diskhantering eller med programmet Diskpart i Kommandotolken.

Här kan du hitta en bra beskrivning av hur Diskpart används: http://knowledge.seagate.com/articles/en_US/FAQ/005929en

 

 

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här