Enligt Internetstiftelsens undersökning surfar nästan hela Sverige och det ökar även bland pensionärerna.

94 procent av alla svenskar använder internet och 85 procent gör det i mobilen. Upp till pensionsåldern använder så gott som alla (99 procent) internet. Även bland de äldsta ökar användningen och för första gången är det nu över hälften (56 procent) av de över 76 år som använder internet.

Det framgår av rapporten ”Svenskarna och internet 2017” från Internetstiftelsen i Sverige, IIS. Undersökningen har pågått sedan år 2000 och är Sveriges största om digitala trender och hur vi använder internet.

Andra intressanta fakta ur rapporten:

  • Alla upp till 25 år tittar på Youtube, tre av fyra gör det varje dag.
  • Hälften av alla svenskar betalar för musik, bland de upp till 25 år är motsvarande siffra 77 procent.
  • Nära hälften av alla svenskar betalar för film över internet (46 procent).
  • 77 procent tittar på tv-kanalernas play-tjänster, en ökning med 10 procent på ett år.
  • Barns användning av internet fortsätter att öka. Redan vid två års ålder använder fyra av fem (79 procent) internet.
  • Så gott som alla (98 procent) elvaåringar har en egen mobil.
  • 44 procent anser att den mesta informationen de tar del av på internet är pålitlig. I åldersgruppen 12-25 år är det endast en tredjedel som anser det.

Hela rapporten finns här.

 

 


Uppskattar du vårt arbete?
Donera gärna en slant till redaktionen.

Donera till Datormagazin


Anders har skrivit för Datormagazin sedan 1988. När tidningen lades ned blev det i stället High Score och därefter PC Hemma. Så småningom tillkom tidningen PC+, som efter några år slogs ihop med PC Extra och blev Datormagazin igen - cirkeln sluten. Anders är på flera sätt tidningens äldsta medarbetare och har försörjt sig på heltid som frilansare i över 20 år. Från och med 2019 arbetar han dock bara halvtid - andra halvan tillbringar han som pensionär och trivs med det.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här