Mer än 6 av 10 svenskar är oroliga för att drabbas av en IT-attack.

65 procent av svenska folket är oroliga för att någon form av dataintrång eller IT-attack ska drabba dem. Vidare uppger 41 procent att de redan utsatts för någon form av dataintrång, privat eller på jobbet.

Det här visar Sentors rapport Svenskarnas syn på IT-säkerhet 2017, som baseras på en undersökning utförs av Ipsos. 1 001 svenskar i åldrarna 18–75 år har tillfrågats i frågor som rör IT-säkerhet och resultatet är riksrepresentativt och statistiskt säkerställt.

Siffrorna visar på en markant ökning de senaste åren – 2016 uppgick siffran till 62 procent och motsvarande siffra för 2015 var 45 procent.

Enligt FRA utsätts Sverige för tiotusentals IT-attacker varje månad. Idag finns det dessutom en stor variation i hur en attack kan gå till, vilket gör dem svårare att undvika.

 

 

 

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här