Mer än 6 av 10 svenskar är oroliga för att drabbas av en IT-attack.

65 procent av svenska folket är oroliga för att någon form av dataintrång eller IT-attack ska drabba dem. Vidare uppger 41 procent att de redan utsatts för någon form av dataintrång, privat eller på jobbet.

Det här visar Sentors rapport Svenskarnas syn på IT-säkerhet 2017, som baseras på en undersökning utförs av Ipsos. 1 001 svenskar i åldrarna 18–75 år har tillfrågats i frågor som rör IT-säkerhet och resultatet är riksrepresentativt och statistiskt säkerställt.

Siffrorna visar på en markant ökning de senaste åren – 2016 uppgick siffran till 62 procent och motsvarande siffra för 2015 var 45 procent.

Enligt FRA utsätts Sverige för tiotusentals IT-attacker varje månad. Idag finns det dessutom en stor variation i hur en attack kan gå till, vilket gör dem svårare att undvika.

 

 

 

Föregående artikelEn ny form av ekonomi
Nästa artikelDet svartnar
Anders har skrivit för Datormagazin sedan 1988. När tidningen lades ned blev det i stället High Score och därefter PC Hemma. Så småningom tillkom tidningen PC+, som efter några år slogs ihop med PC Extra och blev Datormagazin igen - cirkeln sluten. Anders är på flera sätt tidningens äldsta medarbetare och har försörjt sig på heltid som frilansare i över 20 år. Från och med 2019 arbetar han dock bara halvtid - andra halvan tillbringar han som pensionär och trivs med det.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här